Novadā veidos labiekārtotas atpūtas vietas

.

RiverwaysMūsu novadā ir paredzēts izveidot vairākas atpūtas vietas pie publiskajiem ūdeņiem. Ir plānots attīrīt Gaujas upes krastu Atpūtas ielā 20, Carnikavā no visa veida sadzīves atkritumiem, krūmājiem un cita veida apaugumiem. Tāpat ir plānots arī attīrīt Dzirnupi un tās krastus no kritušiem kokiem un sadzīves atkritumiem posmā no Gaujas līdz Dzirnezeram, lai laivotājiem nodrošinātu brīvu piekļuvi Sidrabsaliņai. 
 
Gan Gaujas krastā, gan Sidrabsaliņā tiks izveidotas labiekārtotas atpūtas vietas ar piknika nojumi, galdiem, soliem un ugunskura vietu, kuras varēs izmantot gan laivotāji, kuri būs izraudzījušies Carnikavu un Sidrabsaliņu par sava brauciena galamērķi, gan arī novada iedzīvotāji un viesi.
 
Visi minētie labiekārtošanas darbi tiks veikti, pateicoties Carnikavas novada dalībai Igaunijas un Latvijas pārrobežu sadarbības programmas projektā „Riverways”. Tā mērķis ir uzlabot ūdenstūrisma attīstību Latvijā un Igaunijā, izstrādāt jaunus tūrisma produktus un nodrošināt atpazīstamību jau esošajiem, kā arī veicināt atpūtas vietu attīstību ūdenstilpņu krastos.

Šobrīd notiek iepirkuma dokumentācijas gatavošana, un projekta īstenošana plānota šī gada vasarā. Pašvaldības un valsts līdzfinansējums projektā sastāda 17 %, Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējums 83 %.Projekta kopējās izmaksas ir 20 000 EUR, no kuriem 16 600 EUR ir ERAF līdzfinansējums, 2400 EUR ir pašvaldības līdzfinansējums, bet valsts budžeta līdzekļi ir 1000 EUR.Projekta vadošais partneris ir Kurzemes plānošanas reģions, bet koordināciju Rīgas apkārtnē nodrošina Rīgas plānošanas reģions.

LV Igaunija programma

 I.Kīna

 

Share on Facebook Tweet