Turpinās veloceļa "Eiro Velo 13" projektēšana

.

Velo jurmala 600Vidzemes Tūrisma asociācija (VTA) ir noslēgusi līgumu ar AS „Ceļuprojekts” par veloceļa Eiro Velo 13 projektēšanas darbiem Carnikavas novadā. 
 
Tā kā uzņēmums, ar kuru iepriekš tika noslēgts līgums par šiem darbiem, tos neizpildīja noteiktajā termiņā, sadarbība tika pārtraukta un veikta atkārtota iepirkuma procedūra. Tagad uzsākto tehniskā projekta izstrādi AS „Ceļuprojekts” saskaņā ar līgumu veiks līdz 2015. gada 7. aprīlim.
 
Šobrīd projekta ietvaros tiek veikts arī ietekmes novērtējums uz "Natura 2000" teritoriju – pie tā strādā biotopu eksperti, kuri apzina veloceļa trasējumu dabā un izvērtē iespējamos apdraudējumus. Ietekmes uz vidi procedūra ir jāveic līdz nākamā gada janvāra beigām un par speciālistu izstrādāto ziņojumu notiks arī publiskā apspriešana, par ko informācija tiks publicēta „Carnikavas novada vēstīs” un pašvaldības māja lapā.
 
Projekts „Central Baltic Cycling” jeb „Velomaršrutu tīkla attīstība un uzlabošana Centrālbaltijas teritorijā” tiek īstenots Centrālās Baltijas programmas INTERREG IV A ietvaros, tā kopējais budžets ir EUR 1 497 889, no kuriem EUR 1 161 001 līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds. Projekta galvenais ieguvums ir kopīga velomaršrutu tīkla izveidošana.
 
S.Baltruka