Pašvaldībai būs tiesības sakārtot novada meliorācijas sistēmas

.

Melioracija 500Nākamā gada 1. janvārī spēkā stāsies pašvaldībām ļoti būtiski grozījumi Meliorācijas likumā. Tie nosaka, ka pašvaldībām nākotnē būs tiesības piedalīties novada meliorācijas sistēmu uzturēšanā.
 
„Bija nepieciešami pieci gadi, lai panāktu šos likuma grozījumus. Tie pašvaldībai dos lielākas iespējas piedalīties, piemēram, mūsu novada centrālo grāvju uzturēšanā, kas līdz šim nebija iespējams," skaidro Carnikavas novada domes priekšsēdētāja Daiga Jurēvica. Minētie grozījumi paredz, ka likumdošanā ir izveidota jauna meliorācijas sistēmu kategorija – pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēma. Tas nozīmē, ka, turpmāk ar domes lēmumu nosakot šādu sistēmu, tās daļu vai vienkārši meliorācijas kanālu, pašvaldība būs tiesīga to uzturēt, atjaunot un arī būvēt.
 
Mūsu novadā centrālie grāvji daudzviet nav tīrīti vairākus gadu desmitus. Tam par iemeslu ir fakts, ka, piemēram, Langas upe, pa kuru ūdeņiem no Eimuru – Mangaļu poldera jānonāk lielās Juglas kanālā, pieder vairāk nekā 50 īpašniekiem un vienprātību par upes sakopšanu šādā situācijā īstenot dzīvē ir praktiski neiespējami. Katrs atbild tikai par sava īpašuma daļu, un daudzi īpašnieki nav ieinteresēti upes sakopšanā. Minētie grozījumi Meliorācijas likumā palīdzēs šo situāciju risināt, kā arī paplašinās pašvaldības iespējas centrālo grāvju sakopšanai piesaistīt Eiropas fondu finansējumu.