Uzsāks aizsargdambja rekonstrukciju kooperatīvā „Zvejnieks”

.

Mūsu novadā aktīvi turpinās iesāktie darbi pie dambja būvniecības projekta „Plūdu risku samazināšana Carnikavas novadā” ietvaros. Būvnieki veic pēdējos darbus, lai „Līdums-2” aizsargdambi un tur esošo sūkņu staciju pabeigtu un nodotu ekspluatācijā. Turpinās arī bentonītmāla slāņa ieklāšana posmā

no Vecgaujas tilta uz Rīgas ielas pusi. Šo slāni nepieciešams ieklāt dambja posmos, kur grunts ir smilšaināka, lai tādējādi aizkavētu ūdens filtrāciju.


Šobrīd tiek būvētas trīs sūkņu stacijas Carnikavā, un jūlijā speciālisti uzsāks darbu dārzkopības kooperatīva „Zvejnieks 1” teritorijā, Gaujas ciemā un tur esošo sūkņu staciju rekonstrukcijas. „Kopumā darbi rit veiksmīgi, daudzas lietas ir atklājušās būvniecības gaitā. Piemēram, Līču ielas sūkņu stacijā bija sagāzti būvgruži, kas radīja papildus darbus,” stāsta Carnikavas novada domes Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājs Edgars Pudzis. Viņš atgādina, ka joprojām ir kategoriski aizliegts pārvietoties pa aizsargdambi, tur braukt ar automašīnām, jo pretējā gadījumā tiek būtiski traucēta būvniecības darbu norise.

ERAF visilogo

 

Share on Facebook Tweet