Novadā uzsāk meliorācijas sistēmas rekonstrukcijas darbus

.

Eimuri gravis 60010. septembrī novadā uzsākti Eimuru – Mangaļu poldera meliorācijas grāvju rekonstrukcijas darbi, kas turpināsies līdz šī gada 30. oktobrim.
 
Darbi tiks veikti gar šādiem ceļiem: Garciema pārbrauktuve – Ādažu muiža, C007 – Tauriņi un Suzes – Lielandži.
 
Tā kā ir paredzēti arī esošo caurteku tīrīšanas darbi, iespējami ceļu satiksmes ierobežojumi, par kuriem tiks sniegta papildus informācija, kā arī nodrošināta ceļu satiksmes organizēšana.
 
Minētie rekonstrukcijas darbi notiks saskaņā ar Carnikavas novada domes noslēgto līgumu ar SIA "Meliorācija A.G.", īstenojot Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Lauku attīstības programmas 2007.– 2013. gadam 1.ass pasākuma 125 „Infrastruktūra, kas attiecas uz lauksaimniecības un mezšaimniecības attīstību un pielāgošanu" projektu Nr. 13-04-L12500-000274 "Eimuru – Mangaļu poldera meliorācijas grāvju atjaunošana Carnikavas novadā".
 
Kopumā šī projekta ietvaros tiks veikta meliorācijas grāvju un caurteku tīrīšana 7680 m garumā. Kopējais apstiprinātais projekta finansējums ir EUR 107 315,11, tostarp Eiropas Savienības fondu finansējums EUR 50 345,50. Projekta rezultātā tiks uzlabota meliorācijas sistēmas darbība, kā arī novērsta regulāra lauksaimniecības zemes applūšana.
 
ES ELFLALAD
 
V.Zinkevičs