Ūdenssaimniecības rekonstrukciju Lilastē uzsāks decembrī

.

Krans baltsInformējam, ka Lilastes ciemā būvdarbus, kas saistīti ar ūdenssaimniecības rekonstrukciju, paredzēts uzsākt šī gada decembrī. 
 
Kā jau ziņots, tiks veikta ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūve Ziemeļu ielā, kā arī rekonstruētas esošās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas un artēziskais urbums.
 
Minētie darbi notiks Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansētā projekta Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/109/107 „Carnikavas novada Lilastes ciema ūdenssaimniecības rekonstrukcija un attīstība" ietvaros. Tā kopējās izmaksas ir EUR 514 425,96, ERAF līdzfinansējums ir EUR 361 373,61. Projekta realizācijas termiņš 2015. gada marts.
 
ERAF visilogoCFLA