Turpinās aizsargdambja rekonstrukcija un jaunu hidrobūvju būvniecība

.

Dambis suknu stacijaSaistībā ar izskanējušajām bažām par aizsargdambju rekonstrukcijas norisi Carnikavā, šoreiz detalizēti informējam par paveikto, kā arī tuvākajā laikā plānotajiem darbiem.
 
Sūkņu stacijas
Šobrīd faktiski ir pabeigta trīs sūkņu staciju rekonstrukcija – divas Centra polderī (pie Ziedu ielas un pie Pļavu ielas) un viena pie bijušās dārzkopības kooperatīvās sabiedrības „Līdums – 2" (SS–5). Būvniecība turpinās Salas poldera sūkņu stacijā pie bijušās dārzkopības kooperatīvās sabiedrības „Sala–4", Straumes ielas galā.
 
Ir pabeigti visi betonēšanas darbi un izveidota sūkņu stacijas ēka, spiedvads ar pretplūdes vārstu, uzbūvētas aizsargrestes ūdens ieplūdē u.c. Ir uzsākta arī rekonstrukcija sūkņu stacijai Dzērveņu ielā (kooperatīvs „Zvejnieks–1") – pilnībā demontēta vecā sūknētava, uzstādīti pagaidu sūkņi, daļēji iztīrīts pievadkanāls un veikti citi darbi.
 
Aizsargdambji
Ir pabeigta dambja D-3 (pie bijušās dārzkopības kooperatīvās sabiedrības „Līdums–2") rekonstrukcija. Šobrīd tiek veikta būves uzmērīšana un apkopoti to institūciju atzinumi, kas izsniegušas tehniskos noteikumus būves rekonstrukcijai. Ir plānots veikt atsevišķus darbus krastu nostiprināšanai krājbaseinā, kas atrodas līdzās dambim.
 
Dambim D-1, kas aptver Carnikavas centru no dzelzceļa tilta līdz Rīgas ielai gar Vecgauju, ir izveidotas nogāzes paredzētajā slīpumā, kā arī tas uzbērts līdz projektētajai atzīmei. Savukārt dambim D-2, kas atrodas pie bijušajām dārzkopības kooperatīvajām sabiedrībām „Sala–4" un „Līdums–1", 1330 metru garumā ir izveidots tehnoloģiskais ceļš, lai nodrošinātu bentonītmāla paklāja ieklāšanu.
 
Ļoti aktīvi celtniecības darbi norisinās aizsargdambja D-6 būvniecībā, kas atrodas pie dārzkopības sabiedrības „Zvejnieks-1" – novākts viss apaugums, dambis uzbērts līdz projektētajai atzīmei, izveidota nogāze u.c.
 
Jaunu hidrobūvju būvniecība
Šobrīd notiek Poču – Jaunzemnieku aizsargdambja izbūve – veikta apauguma novākšana, kā arī uzsākta esošo caurteku nomaiņa. Gaujas upes krastā ir sākta krasta stiprinājuma izbūve no Novadpētniecības centra līdz „Zaļajam mežam". Šobrīd ir veikta koku novākšana, un septembrī plānota rievsienu izbūve. Augusta beigās ir uzsākta arī jauna aizsargdambja izbūve pie dārzkopības kooperatīvās sabiedrības „Saule".
 
Kopumā informējam, ka Carnikavas novada pašvaldība sadarbībā ar būvuzņēmēju un būvuzraugu fiksē visus lietus nodarītos izskalojumus, tie nav bīstami, jo aizsargdambju rekonstrukcija nav noslēgusies un darbi turpinās. Vienlaikus atgādinām, ka dambis joprojām ir būvlaukums un jebkāda kustība pa ekspluatācijām nenodotajām inženierbūvēm ir kategoriski aizliegta.
 
Atvainojamies visiem tiem iedzīvotājiem, kuru ielas tiek izmantotas kā piebraucamie ceļi būvobjektiem un tiek bojātas būvdarbu laikā, tomēr diemžēl bez transporta kustības lielas inženierbūves atjaunošana nav iespējama. Ceļu atjaunošana tiek veikta uzreiz pēc visu nepieciešamo materiālu piegādes un turpināsies līdz visu objektu nodošanai ekspluatācijā.
 
Projekts „Plūdu risku samazināšana Carnikavas novadā" tiek īstenots ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansiālu atbalstu. Projekta finansējuma saņēmējs ir Carnikavas novada dome, un projekta kopējās izmaksas ir 4 374 164 EUR, ko pilnībā sedz Eiropas Savienība.
 
ERAF visilogo
 
E.Pudzis
Share on Facebook Tweet