Carnikavā šogad atklās informācijas centru

.

info centrs carnikavaKopš 2018. gada Carnikavas novads iesaistījies Interreg Centrālbaltijas programmas projektā “Coast4Us”, kura mērķis ir attīstīt jaunu, inovatīvu, visaptverošu un vietējās vajadzībās balstītu plānošanas pieeju jūras un piekrastes teritoriju attīstībai Somijā, Latvijā, Zviedrijā un Igaunijā. Projekta ietvaros šogad tiek plānots Carnikavā atklāt informācijas centru, kurā būs pieejama centralizēta informācija par novada attīstības projektiem ar kartogrāfisko materiālu un ekrāns ģeogrāfiskās informācijas sistēmas (ĢIS) datu pārraidīšanai.
 
Projekta "Coast4Us" ietvaros caur praktiskām un izglītojošām aktivitātēm paredzēts attīstīt dialogu un sadarbību starp attīstības plānošanas procesā iesaistītajām pusēm, īpaši fokusējoties uz vietējās kopienas līmeni, tādējādi veicinot vietējās vajadzībās balstītu attīstības plānošanas pieeju. Galvenās aktivitātes paredzētas Carnikavas un Salacgrīvas novadu pilotteritorijās, kur tiks ieviesti plānotie risinājumi, veikta esošo un potenciālo vērtību kartēšana.

Carnikavas novadā par pilotteritoriju izvēlēts Garupes ciems, ar mērķi iesaistīt iedzīvotājus ciema attīstībā. 2019. gadā notika piecas sanāksmes, kurās iedzīvotāji izstrādāja ciema attīstības plānu un vienojās, kādos projektos iesaistīties kā ciemam un kādus jautājumus risināt sadarbībā ar novada pašvaldību. Garupes ciema iedzīvotāji izvirzīja piecus pilotprojektus. Vienu no tiem – Lielās ielas apgaismojumu un jaunu virsmas segumu – Carnikavas novada pašvaldība uzsākusi īstenot šogad.

Projekta “Coast4Us” ietvaros šogad tiek uzsākta arī informācijas centra būvniecība Carnikavas centrā blakus domes ēkai Stacijas ielā.

Informācijas centrā būs pieejama informācija par dabas parka “Piejūra” dabas aizsardzības plānu, novada tūrisma aktivitātēm un pašvaldības plānotiem, aktīviem un pabeigtiem attīstības projektiem. Informācijas centra izmaksas ir 42 286 eiro, no kuriem 33 600 eiro ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums. Plānots, ka centrs iedzīvotājiem tiks atvērts augustā.

coast4us logo

Share on Facebook Tweet