Uzsākta informācijas centra būvniecība Carnikavā

.

tic jaunais moduluUzsākta informācijas centra būvniecība Carnikavas centrā blakus domes ēkai Stacijas ielā. Informācijas centrā būs pieejama centralizēta informācija par novada attīstības projektiem ar kartogrāfisko materiālu un ekrāns ģeogrāfiskās informācijas sistēmas (ĢIS) datu pārraidīšanai. 
 
Informācijas centrs tiek būvēts projekta Interreg Centrālbaltijas programmas projekta "Coast4Us" ietvaros, kurā Carnikavas novads iesaistījies kopš 2018. gada. Projekta mērķis ir attīstīt jaunu, inovatīvu, visaptverošu un vietējās vajadzībās balstītu plānošanas pieeju jūras un piekrastes teritoriju attīstībai Somijā, Latvijā, Zviedrijā un Igaunijā.

Informācijas centrā būs pieejama informācija par dabas parka “Piejūra” dabas aizsardzības plānu, novada tūrisma aktivitātēm un pašvaldības plānotiem, aktīviem un pabeigtiem attīstības projektiem. Informācijas centra izmaksas ir 42 286 eiro, no kuriem 33 600 eiro ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums. Plānots, ka centrs iedzīvotājiem tiks atvērts augustā.


coast4us logo

 

Share on Facebook Tweet