Testēta būvobjektos ieklājamā bruģakmens kvalitāte

.

Brugis 1611Pēc p/a "Carnikavas Komunālserviss" pasūtījuma, pārbaudot bruģakmens izturību Rīgas Tehniskās universitātes laboratorijā, konstatēts, ka piegādātā bruģakmens izturība neatbilst valstī noteiktām standarta prasībām, tāpēc aizkavējusies stāvlaukuma būvniecība Laivu ielā pie Carnikavas promenādes.

Pēc agrākās pieredzes, kad kvalitātes neatbilstība Carnikavas centra bruģētajiem celiņiem tika konstatēta jau pēc bruģa ieklāšanas un vajadzēja nomainīt tikko ieklātu bruģi, Carnikavas Komunālserviss vienmēr organizē būvnieka sagādātā bruģakmens pārbaudi. Šajā pašā laboratorijā pārbaudīts arī citiem būvobjektiem Carnikavā piegādātais bruģis. Konstatēts, ka gan sporta laukumam Rožu ielā, gan kreisā krasta promenādei pa dambi sagādātais bruģis atbilst kvalitātes prasībām.
 
Par atbilstoša bruģakmeņa ieklāšanu gādā būvuzņēmējs SIA “AL Ceļu Būve”. Pārbaudīts arī no jauna piegādātais bruģakmenis, kurš laboratorijā atzīts par labu, un būvdarbi jūlijā turpinās. Uzņēmums darbus plāno pabeigt līdz šā gada jūlija beigām.

Carnikavas Komunālserviss