Notiek arhitektu plenērs Carnikavas baznīcas celtniecībai

.

dome tiekas ar baznicu 83854No 17. līdz 20. augustam notiek Ādažu evanģēliski luteriskās draudzes organizēts arhitektu plenērs, lai pēc ugunsnelaimē zaudētā  dievnama Siguļos rastu idejas jaunas garīgās izaugsmes vietas izveidei Carnikavā.
 
Plenēra ietvaros dalībniekiem jau bijusi iespēja piedalīties vēsturnieces Elitas Pētersones lekcijā par vecās Carnikavas baznīcas vēsturi, kā arī arhitekta Martina Samma (Martinn Samm) lekcijā "Laikmetīgā sakrālā arhitektūra - garīgās telpas jeb baznīcas, veidošanas problemātika mūsdienās".
 
Otrajā plenēra dienā pēc ekskursijas pa Carnikavas centra objektiem būvvaldes arhitekta Mārtiņa Strazda vadībā, tautas namā "Ozolaine" dalībniekus uzrunāja domes priekšsēdētājas vietniece Genovefa Kozlovska, novēlot veiksmi radošo ideju meklējumos, savukārt Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja Ināra Stalidzāne informēja par pašvaldības attīstības plāniem un atbildēja uz dalībnieku jautājumiem. Bec tikšanās tautas namā Carnikavas Novadpētniecības Centra vadītāja Olga Rinkus dalībniekus iepazīstināja ar Carnikavas novada vēsturi.
 
Turpmākās divas plenēra dienas tiek veltītas darbam grupā. Plenēra noslēgums un dalībnieku darba galaprezentācija plānota 20. augustā plkst. 16.00 tautas namā.
Share on Facebook Tweet