Konkursā “Sabiedrība ar dvēseli” atbalstītā projektā top ietve daudzdzīvokļu namu pagalmā

.

Pirms pec 800Dzīvokļu īpašnieku biedrības “Nams Zvejnieku 9” un “Jūras Nams 7” augustā sāka projekta “Carnikavas ciema ilgtspējīga attīstība, atjaunojot un uzlabojot biedrības “Nams Zvejnieku 9” un “Jūras Nams 7” biedru īpašumā esošo un publiski izmantojamo teritoriju – gājēju ietvi” īstenošanu.

Ietve atrodas starp daudzdzīvokļu namiem - Jūras ielu 7, Zvejnieku ielu 11 un Zvejnieku ielu 9, bet, ņemot vērā ietves novietojumu, to izmanto ne tikai šo namu iedzīvotāji. Ietve kalpo arī kā tranzītzona Zvejnieku, Nēģu un Lašu ielas iedzīvotājiem, kā arī pa to pārvietojas gājēji uz pirmsskolas izglītības iestādi “Riekstiņš” Nākotnes ielā 2, Mūzikas un mākslas skolu Jūras ielā 4, Sporta centru Smilšu ielā 1, pamatskolu Nākotnes ielā 1 un frizētavu Jūras ielā 7, u.c.

Projekta mērķis ir dzīves vides uzlabošana tuvējo māju iedzīvotājiem un carnikaviešiem, kas savās ikdienas gaitās izmanto minēto celiņu, kā arī savas teritorijas sakopšana un vizuāla uzlabošana.

Sakopta teritorija ir ne tikai privātpersonas, bet arī pašvaldības vizītkarte. Kopdarbojoties abām dzīvokļu īpašnieku biedrībām un aktīvi iesaistoties iedzīvotājiem, patlaban notiek celiņa atjaunošana.

Projekts tiek īstenots par projektu konkursā “Sabiedrība ar dvēseli” piešķirtajiem Carnikavas novada pašvaldības līdzekļiem 1200 eiro (katrai biedrībai), kā arī par biedrību “Nams Zvejnieku 9” un “Jūras Nams 7” līdzekļiem.

Carnikavas gerb jaunais 200       Novada C peleks