Līdz 31.oktobrim iespēja piedalīties bezmaksas āra vingrošanas nodarbības Kalngalē

.

Ksrm fitness ESFCarnikavas novada iedzīvotājiem līdz šī gada 31.oktobrim ir iespēja piedalīties bezmaksas fitnesa nodarbībās, kas notiks pirmdienās un trešdienās plkst. 20.30–21.30 Cīruļu ielā 10, Kalngalē. Nodarbības notiek ārā, aicinām izvēlēties atbilstošu apģērbu.

Nodarbību norisi nodrošina biedrība “KSMR Fitness” un tās vada sertificēti treneri. Ikvienam nodarbību dalībniekam, kurš vēlas piedalīties projekta aktivitātē, pirms nodarbības jāparakstās dalībnieku sarakstā.

Aicinām izmantot iespēju aktīvi pavadīt darba dienu vakarus!

Par projektu:
Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/046 "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Carnikavas novadā" mērķis ir - veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumu pieejamības uzlabošana Carnikavas novada iedzīvotājiem, jo īpaši, teritoriālās nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, īstenojot vietēja mēroga pasākumus.

Projekta ietvaros apstiprinātais budžets ir 117 962,00 eiro. Projekts tiks īstenots līdz 2023. gada 31. decembrim.

ES 2020 ESF

Share on Facebook Tweet