Darba grupas sāk Attīstības programmas 2021.-2027.g. izstrādi, iedzīvotāji aicināti anketā paust viedokli par attīstību jaunajā novadā

.

gaujas delta FTG9672 35 Mb 1200Cienījamie novadnieki, no 2020.gada 1.septembra līdz 31.oktobrim aicinām jūs aptaujā izteikt viedokli par apvienoto Ādažu un Carnikavas pagastu teritoriju attīstību. Jūsu viedokļi tiks izmantoti apvienotā Ādažu novada attīstības programmas (2021.-2027.) izstrādei.

Iedzīvotāju viedoklis palīdzēs formulēt jaunās pašvaldības attīstības būtiskākos virzienus un konkrētus uzdevumus, kā arī noteiks pašvaldības budžeta izlietošanas nosacījumus un būs saistoši izpildei gan domes lēmējvarai, gan arī izpildvarai.

Visām darba grupām ir notikušas pirmās sanāksmes, noteikti atbildīgie un tās ir uzsākušas darbu. Plānots, ka Attīstības programmas 1.redakciju domes varēs apstiprināt decembrī. Kaut arī darba grupas jau ir nokomplektētas, iedzīvotājus, kuri vēlas piedalīties kādā no darba grupu sanāksmēm, aicinām sazināties ar Ādažu novada domes projektu vadītāju Ingu Pērkoni (t. 67996086, e-pasts ).

Paldies ikvienam, kas vēlas iesaistīties jaunās Attīstības programmas izstrādē! Atgādinām, ka līdz 31.oktobrim ikviens Ādažu un Carnikavas novada iedzīvotājs tiek aicināts piedalīties iedzīvotāju aptaujā! Aptaujas anketa elektroniski pieejama ŠEIT.

Viedtālruņu lietotāji anketu var aizpildīt šeit: 

Iedzivotaju aptauja 2020 QR

Anketas drukātā formātā pieejamas Carnikavas novada domes klientu apkalpošanas centrā un centrā "Pīlādzis" - abi Stacijas ielā 5, Carnikavā; Carnikavas novada bibliotēkā un tautas namā "Ozolaine" - abi Jūras ielā 1A, Carnikavā; pašvaldības aģentūrā "Carnikavas Komunālserviss" Stacijas ielā 7, Carnikavā; brīvā laika pavadīšanas centrā "Kadiķis" Kalngalē, Cīruļu ielā 10.  Šajās vietās anketas pēc aizpildīšanas arī jāiesniedz. Anketa tiks publicēta pašvaldības informatīvā izdevuma "Carnikavas Novada Vēstis" septembra numurā.

Jau vēstīts, ka Ādažu novada dome kopā ar Carnikavas novada domi sākusi darbu pie jaunā apvienotā Ādažu novada Attīstības programmas izstrādes teritorijai, kurā šobrīd atrodas abi novadi. Attīstības plānošanas dokuments tiek izstrādāts laika posmā no 2020. gada 28. jūlija līdz 2021. gada 31. maijam.

Plānots, ka Attīstības programmas 1. redakciju domes varēs apstiprināt decembrī. Kaut arī darba grupas jau ir nokomplektētas, iedzīvotājus, kuri vēlas piedalīties kādā no darba grupu sanāksmēm, aicinām sazināties ar Ādažu novada domes projektu vadītāju Ingu Pērkoni (tālr. 67996086, e-pasts ).
Darba grupas:
- Ekonomiskās attīstības darba grupa;
- Izglītības, sporta un kultūras darba grupa;
- Veselības aprūpes un sociālo jautājumu darba grupa;
- Teritorijas plānošanas darba grupa;
- Vides darba grupa.
 
Programmas izstrādes posmā iedzīvotāji un citi sabiedrības pārstāvji varēs līdzdarboties, aizpildot elektronisko aptaujas anketu (01.09.2020.-31.10.2020.), kā arī piedaloties publiskajā apspriešanā (plānotais laiks – 28.12.2020.–31.01.2021.) un piedaloties publiskās apspriešanas sanāksmē (plānotais laiks – 01.2021.).
Share on Facebook Tweet