28. un 29. aprīlī aicinām piedalīties Ādažu novada Attīstības programmas un aktualizētās Stratēģijas 1.redakciju publisko apspriešanu sanāksmēs!

.

FB bilde 1024Jau vairākkārt vēstīts, ka līdz 21. maijam rit publiskā apspriešana par Ādažu novada attīstības dokumentiem. Tie ir pieejami mājaslapā ŠEIT, un jau 28. (15.00) un 29. aprīlī (18.00) tiešsaistē “Zoom” platformā notiks publiskās apspriešanas sanāksmes par Ādažu novada Attīstības programmas un aktualizētās Stratēģijas 1.redakciju. Abām sanāksmēm obligāti iepriekš jāreģistrējas!

Sanāksmes notiks:
28.04.2021. plkst. 15.00 - par aktualizēto Stratēģiju un Vides pārskatu,
29.04.2021. plkst. 18.00 - par Attīstības programmu un Vides pārskatu.

Aicinām pieteikties dalībai publiskās apspriešanas sanāksmēs, aizpildot pieteikuma formu: https://ej.uz/Adazusanaksme, jo sanāksmēs varēs piedalīties tikai identificētas un reģistrētas personas. Saite uz sanāksmēm tiks nosūtīta reģistrētajiem dalībniekiem individuāli.

Jau vairākkārt ziņots, ka kopš 2020.gada jūlija Ādažu novada dome, sadarbībā ar Carnikavas novada domi izstrādāja jaunā Ādažu novada vidējā termiņa plānošanas dokumentu – attīstības programmu, kurā ir pamatoti un noteikti pasākumi, lai sekmētu ilgtspējīgu jaunā novada attīstību un uzlabotu iedzīvotāju dzīves kvalitāti turpmākajiem 7 gadiem. Dokumenta izstrādē iesaistījās gan pašvaldību darbinieki, deputāti un iestāžu pārstāvji, gan sabiedrības pārstāvji. Attīstības programmā ņemti vērā arī rudenī veiktās iedzīvotāju aptaujas rezultāti (aptaujā piedalījās 1059 respondenti gan no Ādažu, gan Carnikavas novada). Publiskās apspriešanas laikā ikvienam iedzīvotājam, uzņēmumam vai iestādei ir iespēja iepazīties ar sagatavoto dokumentu un izteikt savus priekšlikumus tā labošanai vai papildināšanai.

Publiskai apspriešanai tiek nodota arī aktualizētā Ādažu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013.-2037.gadam (turpmāk – aktualizētā Stratēģija). Atgādinām, ka tā kā Attīstības programma bija jāizstrādā, ņemot vērā Ādažu novada ilgtspējīga attīstības stratēģiju (2013.-2037.) un Carnikavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju (2014.-2030.), tika secināts, ka nepieciešams aktualizēt Ādažu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju, apvienojot tajā Ādažu un Carnikavas novadu ilgtspējīgas attīstības stratēģiju nozīmīgākos ilgtspējīgos elementus. Tāpēc 2020.gada septembrī abas pašvaldības kopīgi sāka aktualizēt Ādažu novada Stratēģiju. Arī aktualizētās Stratēģijas 1.redakcija tika apstiprināta Ādažu novada domes 23.marta sēdē.

Attīstības programmai un aktualizētajai Stratēģijai tika izstrādāts Vides pārskats, kurā tika veikts stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējums, novērtējot abu plānošanas dokumentu īstenošanas iespējamo ietekmi uz vidi. Arī Vides pārskata 1.redakcija tiek nodota publiskai apspriešanai.

Attīstības programmas un aktualizētās Stratēģijas 1.redakciju publiskās apspriešanas būs no 7. aprīļa līdz 21. maijam. Ar Attīstības programmas, aktualizētās Stratēģijas un Vides pārskata projekta materiāliem var iepazīties Ādažu novada domes Attīstības un investīciju daļā, darba laikā (iepriekš saskaņojot tikšanās laiku), kā arī Ādažu un Carnikavas pašvaldību tīmekļvietnēs www.adazi.lv un www.carnikava.lv.

Aktualizētās Stratēģijas un Attīstības programmas materiāli pieejami ŠEIT.

Paldies ikvienam, kas līdz šim iesaistījās plānošanas dokumentu izstrādē (piedaloties darba grupās, iedzīvotāju aptaujā vai sniedzot rakstiskus priekšlikumus)! Aicinām to darīt arī turpmāk! Izsakot priekšlikumus Attīstības programmas un aktualizētās Stratēģijas 1.redakciju uzlabojumiem publiskās apspriešanas laikā ir iespēja ietekmēt abu dokumentu gala redakcijas.