Paziņojums par konkursa "Sabiedrība ar dvēseli 2014" izsludināšanu

Dzivo zali logoCarnikavas novada pašvaldība izsludina projektu konkursu "Sabiedrība ar dvēseli 2014", kura ietvaros plānots piešķirt līdzfinansējumu projektu īstenošanai 4269 EUR apmērā. Līdz 7. martam var iesniegt pieteikumus projektiem, kurus plānots īstenot uz pašvaldības zemes!
 
Konkursa mērķis ir uzlabot dzīves apstākļus ciematu un mazpilsētu apkaimē.
 
Projektā var piedalīties biedrības un nodibinājumi, dārzkopības kooperatīvās sabiedrības, dzīvokļu īpašnieku kooperatīvās sabiedrības un nereģistrētas iedzīvotāju grupas, kas vēlas uzlabot dzīves kvalitāti savā apkaimē.
 
Projekta ietvaros Carnikavas novadā būs iespējams īstenot, piemēram, šādas aktivitātes: bērnu rotaļu laukumu ierīkošana, daudzdzīvokļu ēkas apzaļumošana vai apkārtnes labiekārtošana, dabas taku, atpūtas vai sporta laukumu izveide u.tml.
 
Termiņi
Projektu pieteikumi konkursam iesniedzami no 2014. gada 24. februāra līdz 2014. gada 24. martam.
Iesniegums par projekta īstenošanu uz pašvaldībai piederošas zemes iesniedzams līdz 2014. gada 7. marta plkst. 13.00.
 
Apstiprinātie projekti īstenojami no 2014. gada 22. aprīļa un pabeidzami ne vēlāk kā 2014. gada 30. septembrī.
 
Konkursa ietvaros tiks piešķirti finanšu līdzekļi tādu projektu īstenošanai, kas rada uzlabojumus Carnikavas novadā infrastruktūras un sociālajā jomā, būs publiski pieejami un tiks īstenoti pašu iedzīvotāju spēkiem. Tādējādi šajā konkursā uz finansējumu neattiecināmās izmaksas ir, piemēram, kāpņu telpas remonta pakalpojums, tautas tērpa šūšanas pakalpojums, rotaļu laukuma aprīkojuma atjaunošanas pakalpojums u.tml. Konkursa nolikumā ir noteikta kārtība saskaņojuma saņemšanai gadījumos, kas projekta īstenotājs ir iecerējis īstenot projekta aktivitātes pašvaldības valdījumā vai īpašumā esošā teritorijā.
 
Ar konkursa nolikumu var iepazīties šajā sadaļā vai arī drukatā veidā to iespējams saņemt Carnikavas novada domē, Klientu apkalpošanas centrā, Stacijas ielā 5, Carnikavā, Carnikavas novadā.
 
Konkursa koordinators un kontaktpersona jautājumiem un saziņai: Attīstības un plānošanas nodaļa, tālr. 67992362, e-pasts .
 
 
Share on Facebook Tweet