Palīdzēs novadā attīstīt sociālo uzņēmējdarbību

.

Soc uzn projekts bilditeNo šī gada jūnija līdz augustam biedrība „Nākotnes iela" īsteno projektu „Carnikavas novada sociālo grupu apmācība sociālās uzņēmējdarbības jomā un praktisku biznesa modeļu izstrāde". Projekts tiek realizēts Carnikavas novada pašvaldības finansēto 2015. gada projektu konkursa "Sabiedrība ar dvēseli" ietvaros.

Pabeigts laivu darbnīcas izveidošanas projekts

.

Stacijas 21SIA "Gaujas laivinieki" ar Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalstu, projekta "Zvejniecības tradīciju saglabāšanas veicināšana Gaujas krastā, Carnikavas ciemā" (Nr.13-04-ZL05-Z401101-000002) ietvaros ir izbūvējusi laivu darbnīcu un labiekārtojusi teritoriju Stacijas ielā 21, Carnikavā.

Pabeigts pirmais jaunbūvētais pretplūdu aizsargdambis

.

Pozu Jaunzemnieku 800Šī gada jūnijā ir pabeigti „Poču – Jaunzemnieku" pretplūdu aizsargdambja izbūves darbi. Būvniecības laikā izbūvēts 400 metrus garš aizsargdambis, kā arī caurteka – regulators. Šīs jaunveidojamās hidrobūves aizsargās Carnikavas un Garupes ciemus no plūdiem, ko pavasaros izraisa pastiprināta Gaujas upes ūdeņu ienākšana Vecgaujā.
Share on Facebook Tweet