Kalngalieši nodibina savu biedrību

.

Turisms Somija bilde 250 Jaunais gads novadā ir uzsācies ar jaunām aktivitātēm un iecerēm it visās jomās. Tā 12.janvārī brīvā laika pavadīšanas centrā „Kadiķis”, kas atrodas Kalngalē, jau no paša rīta pulcējās Kalngales ciema iedzīvotāji, lai kopīgi dibinātu biedrību.

Uz dibināšanas kopsapulci bija ieradušies 16 kalngalieši, dažādu profesiju pārstāvji, kurus vieno dzīvesvieta – Kalngales ciemats. Daži no šiem iedzīvotājiem Kalngalē dzīvo nesen, bet dažu ģimenes tur iesakņojušās jau vairākās paaudzēs.

Sapulces gaitā tika diskutēts par biedrības mērķiem, un tie ir šādi:
- Veicināt Kalngales iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanu;
- Veicināt Kalngales iedzīvotāju iesaistīšanos sabiedriskajos procesos Carnikavas novadā, kā arī reģionāla, nacionāla un starptautiska mēroga aktivitātēs;
- Piesaistīt nepieciešamo finansējumu un īstenot projektus, kuru mērķis ir Kalngales ciema attīstība un iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošana;
- Veicināt kultūras dzīves, izglītošanās iespēju, kā arī uzņēmējdarbības vides uzlabošanos Kalngales ciemā.
Foto: Guntis Millers

Jaunizveidoto biedrību tika nolemts saukt vienkārši – „Kalngalieši”. Nosaukumā ir ietverts viss, kā vārdā biedrība tiek veidota. Pagaidām vēl tā nav reģistrēta Uzņēmumu reģistrā, tomēr dibināšanas sapulcē tika veiktas visas nepieciešamās procedūras, lai to varētu īstenot.

Biedrības „Kalngalieši” valdē tika ievēlēti šādi pārstāvji: Maiga Gubāte, Daina Kukele, Guntis Millers, Līga Saļma, Pjotrs Špakovs. No sava vidus valdes locekļi par biedrības priekšsēdētāju ievēlēja Gunti Milleru.

Kā uzsvēra Maiga Gubāte, biedrība ir lielisks instruments, lai iesaistītu iedzīvotājus paust savu viedokli, realizētu savas vajadzības lokālā līmenī, piesaistot arī Eiropas Savienības finansējumu, lai katrs justos kā atbildīgs saimnieks par dzīvi savā ciemā.

Visi Kalngalieši tiek aicināti pievienoties biedrībai! Vairāk informācijas, sazinoties ar Maigu Gubāti (tālr. 22462248) vai Pjotru Špakovu (tālr. 29252804, e-pasts: ).

Share on Facebook Tweet