Skaitījumu nodošanai un rēķinu saņemšanai aicinām izmantot Bill.me aplikāciju

.

billme covid project