Ādažu privātajā pamatskolā “Brīvās Austras skola” izveidota maņu un sajūtu telpa

.

briva austras skolaPiesaistot Eiropas fondu finansējumu, privātā pamatskola “Brīvā Austras skola” Ādažos izveidojusi īpašu telpu, lai piepildītu bērnu iekšējo pasauli ar relaksācijas vai stimulācijas sajūtām.
 
Sajūtu daudzveidība, iesaistot redzi, dzirdi, tausti un ožu, rosina vienreizēju uztveres un maņas reakciju ar attīstošu un relaksējošu rezultātu, un terapeitisku nozīmi bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, tai skaitā autiska spektra un ar mācīšanās traucējumiem. Skolā pieejami sertificēta logopēda pakalpojumi un Minhenes funkcionālā diagnostika – agrīnā bērna attīstības diagnostika, kas ļauj noteikt iespējamās novirzes pašā sākumā un koriģēt tās.
 
Sadarbībā ar biedrības “Ādažu bērniem un jauniešiem” dienas centru izveidots piedāvājums, kas nodrošina kompleksu terapeitisku un iemaņu veicinošu nodarbību klāstu, izmantojot Sensoro istabu, smilšu terapijas, montesori elementus, mākslas un mūzikas terapiju un fizioterapiju.
 
Drošā un ģimeniskā vidē bērni apgūst dažādas prasmes, tai skaitā ikdienā nepieciešamās iemaņas un mācīšanās prasmes. Īpaši pielāgotā vidē, kurā bērns jūtas droši, nodarbību laikā tiek veicināta intelektuālā (mentālā) darbība un veicināta relaksācija. Vide paredzēta aktīvai un pasīvai mijiedarbībai, lai veicinātu uztveres motivāciju intereses, atpūtas, relaksācijas un/vai izglītības vajadzībām.
 
“Brīvā Austras skola” piedāvā interaktīvu telpu ar sajūtu rosinošiem dizainiem un elementiem, kas tiks izmantotas, lai bērnam rosinātu sajūtas un maņas vai, tieši pretēji, lai gūtu mieru.
 
Privātā pamatskola “Brīvā Austras skola” ir veidota kā alternatīva valsts izglītības sistēmai Latvijā, kur paralēli valsts noteiktajiem Latvijas izglītības standartiem un vadlīnijām mācību procesā tiek pievērsta liela uzmanība bērna psiholoģijai un audzināšanai, kā arī dabiskajai izziņai un cilvēka būtības apziņas attīstībai.
 
Telpa izveidota, piesaistot Eiropas struktūrfondu Eiropas Lauksaimniecības Fonda lauku attīstībaiatklāta projekta konkursa Latvijas attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” līdzfinansējumu.
 
Brīvā Austras skola

logo briva asutas skola

Share on Facebook Tweet