No 19. novembra kontaktpersonas noteiks arī darba devējs un klientus bez maskām neapkalpos

.

maskaunsplashNo šodienas, 19. novembra, stājas spēkā pilnveidotie esošo regulējumu piesardzības pasākumi (Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai") - turpmāk mājas karantīna jāievēro ikvienai kontaktpersonai neatkarīgi no tā, vai to noteicis Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC), ģimenes ārsts vai darbavietas atbildīgā persona. Tāpat lemts, ka aizliegts sniegt pakalpojumu personai, kas nelieto sejas masku vai neievēro citas noteiktās epidemioloģiskās drošības prasības.

Ņemot vērā, ka joprojām liels skaits iedzīvotāju publiskās iekštelpās nelieto nemaz vai nepareizi lieto mutes un deguna aizsegus, pakļaujot gan sevi, gan citas personas inficēšanās riskam ar Covid-19, valdība lēma, ka pasākuma organizatoram vai saimnieciskā pakalpojuma sniedzējam ir aizliegts sniegt pakalpojumu cilvēkam, kurš nelieto vai nepareizi lieto mutes un deguna aizsegu. Par noteikto pienākumu nepildīšanu tiks paredzēta administratīvā atbildība; kontroli veiks Pašvaldības policija un Valsts policija.
 
Pieaugot slimnieku skaitam, kas inficējušies ar koronvīrusu, ir nepieciešams kontaktpersonu noteikšanu padarīt operatīvāku, bet šobrīd, kad sasirgušo pacientu skaits dienas laikā mēdz pārsniegt līdz pat 500 cilvēku, epidemiologiem darba apjoma dēļ nav iespējams tūlītēji apzināt visas inficēto personu kontaktpersonas un iespējami ātri šo informāciju nodot ģimenes ārstiem. Tāpēc valdība lēmusi, ka turpmāk, ja SPKC konstatēs, ka inficēta persona apmeklējusi kolektīvu (pirmsskolas izglītības iestādi, izglītības iestādi vai darba kolektīvu), epidemiologs par to informēs konkrētās iestādes vadību. Pēc tam iestādes vadības uzdevums būs apzināt cilvēkus, kas bijuši ciešā kontaktā ar inficēto personu pēc noteiktiem kritērijiem.
 
Par kontaktpersonu cilvēku noteiks, ja viņam iepriekšējo divu dienu laikā pirms personas saslimšanas (vai infekcijas laboratoriskās konstatēšanas) ar saslimušo cilvēku būs bijis personīgs kontakts ne tālāk kā divu metru attālumā un ilgāk par 15 minūtēm; bijis fizisks kontakts, piemēram, sarokošanās, apskāviens); bijis neaizsargāts tiešs kontakts ar Covid-19 inficētās personas inficētajiem izdalījumiem, piemēram, uzklepots).
 
Par kontaktpersonu noteiks arī tad, ja abas personas būs atradušās slēgtā vidē, piemēram, darba telpā, koplietošanas vai sanāksmju telpā, uzgaidāmajā telpā utt. kopā ar Covid-19 inficēto personu ilgāk par 15 minūtēm.
 
Pēc jaunās kārtības darbavietas atbildīgā persona izveidos kontaktpersonu sarakstu, ko nosūtīs SPKC. Tāpat kolektīva atbildīgā persona informēs kolektīvā noteiktās kontaktpersonas vai viņu likumīgos pārstāvjus – darbiniekus, izglītojamos vai izglītojamo vecākus par to, ka konkrētai personai bijis ciešs kontakts ar inficētu personu un tai ir pienākums ievērot mājas karantīnu, kā arī nepieciešamībs sazināties ar ģimenes ārstu, lai uzsāktu medicīnisko novērošanu un nepieciešamības gadījumā saņemtu darba nespējas lapu.
 
SPKC, saņemot no darbavietas kontaktpersonu sarakstu nosūtīs to Nacionālajam veselības dienestam, kas, savukārt, šo informāciju ievadīs vienotajā veselības nozares elektroniskās informācijas sistēmā, lai informācija būtu pieejama arī ģimenes ārstiem, kurš personai varēs noformēt darba nespējas lapu karantīnas dēļ.