Gada nogales svētkus sagaidīsim skaistā un sakoptā vidē

.

Egle gaisa 2471Šīs nedēļas nogalē sākas Ziemassvētku gaidīšanas laiks. Ņemot vērā apstākļus, šogad nevaram rīkot kopīgu svētku egles iedegšanu Carnikavas centrā, taču tā ir dekorēta, izmantojot pagājušā gada pieredzi, un iemirdzēsies svētku ugunīs, sākot no Pirmā Adventa 29. novembrī.

Carnikavas Komunālserviss ir sarūpējis īpašu egles rotājumu statīva konstrukciju, kas izgatavota mūsu novada uzņēmumā SIA “Fiberglass”. Tāpat kā iepriekš, novada ciemus dekorēsim ar gaismiņu virtenēm, izgaismosim kokus, pušķosim atsevišķas lielās egles.

Pirms Ziemassvētkiem aicinām gan privātmāju īpašniekus, gan novada uzņēmējus sakopt savas nekustamā īpašuma teritorijas, lai gada nogalē svētkus sagaidītu skaistā un sakoptā vidē. Tāpat aicinām ielām piegulošo zemju īpašniekus sakopt ceļmalas, nodrošinot labu pārredzamību un satiksmes drošību, kas īpaši svarīga ir gada tumšo mēnešu laikā.

Dažkārt lielas pārmaiņas publiskās telpas vizuālajā uztverē var dot salīdzinoši nelieli uzlabojumi – sakārtotas vai demontētas reklāmas, kas kļuvušas neaktuālas, notīrītas fasādes vai salabotas to detaļas. Kā katru gadu, aicinām sakārtot to tirdzniecības vietu vai kiosku skatlogus, kuri netiek izmantoti sezonas laikā. Kopējais novada tēls veidojas no ikviena iedzīvotāja vēlmes padarīt savu apkārti sakoptāku, tīrāku un skaistāku.

Šogad labiekārtotās pastaigu vietas – Gaujas promenāde pa aizsargdambi, Gaujmala pie gājēju tiltiņa un jaunās Novadpētniecības centra ēkas – aicina mūs doties ārpus mājas un pavadīt laiku svaigā gaisā tepat Carnikavas centrā. Īpaši priecājamies par ikvienu sakoptu īpašumu, kas paveras no dambja promenādes, un aicinām arī citus sekot čaklāko kaimiņu paraugam.

Novada teritorijas svētku noformējumu – dekorus, vides gaismas objektus un citus elementus – veidosim saskaņā ar novada vizuālas identitātes rokasgrāmatu (tā atrodama pašvaldības vietnes sadaļā “Novads”). Savukārt sadaļā “Attīstība/Tematiskā plānojuma saturs” esam ievietojuši vadlīniju projektu mūsu novada ciemu publiskās ārtelpas noformējumam (“Carnikavas novada ciemu un ar to saistīto rekreācijas teritoriju publiskās ārterlpas vizuālo indentitāti veidojoša tematiskā plānojuma saturs”).

Vadlīniju projekta 2. sējuma pielikumā atrodami labi labiekārtojuma elementu paraugi un risinājumi, savukārt vadlīniju nodaļa “Ēku, būvju un to elementu, arhitektūras mazo formu vizuālās izteiksmes līdzekļi” varētu būt interesanta lasāmviela visiem, kas interesējas par publiskās vai privātās ārtelpas noformēšanu, veidošanu, materiālu, krāsas vai formu izvēli atbilstoši vēsturiski iedibinātajaām tradīcijām un attīstības tendencēm.

Sargāsim sevi un citus, būsim veseli un dosimies garās pastaigās pa gaismotajām takām!

M. Geidāne