Drukāt

Amatpersonu atalgojums

.

Saskaņā ar 01.12.2009. Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 3. panta 9. daļu publicējam informāciju par amatpersonu un darbinieku atlīdzības noteikšanas kritērijiem un darba samaksas apmēru sadalījumā pa amatu grupām.

Informācija par Carnikavas novada pašvaldības amatpersonu (darbinieku) mēnešalgas apmēru sadalījumā pa mēnešalgu grupām (uz 01.09.2019.)

Noderīga informācija:
Valsts pārvaldes iekārtas likums
Carnikavas novada pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības noteikumi