Drukāt

Paziņojums par nekustamā īpašuma „Vilciņi" detālplānojuma projekta publisko apspriešanu

.

2015. gada 18. februārī Carnikavas novada dome pieņēma lēmumu (Nr. 3, 33.§) „Par detālplānojuma projekta nekustamam īpašumam „Vilciņi" pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskai apspriešanai".
 
Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 2016. gada 22. janvāra līdz 23. februārim. Publiskās apspriešanas sanāksme notiks šī gada 15. februārī plkst. 16.00 Carnikavas novada Būvvaldes telpās (Stacijas ielā 5, Carnikavā).
 
Ar detālplānojuma projektu var iepazīties pašvaldības mājaslapā www.carnikava.lv vai Carnikavas novada Būvvaldē katru darba dienu Būvvaldes darba laikā.
 
Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus par izstrādāto detālplānojuma projektu lūdzam iesniegt Carnikavas novada domē (Stacijas ielā 5, Carnikavā) katru darba dienu domes darba laikā vai sūtīt elektroniski uz e-pastu: līdz šī gada 23. februārim.