Drukāt

Paziņojums par nekustamā īpašuma „Gobas" detālplānojuma projekta publisko apspriešanu

.

2015. gada 16. decembrī Carnikavas novada dome pieņēma lēmumu (Nr. 25, 15.§) „Par detālplānojuma projekta nekustamam īpašumam „Gobas" pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskai apspriešanai".
 
Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 2016. gada 15. janvāra līdz 16. februārim. Publiskās apspriešanas sanāksme notiks šī gada 4. februārī plkst. 16.00 Carnikavas novada Būvvaldes telpās (Stacijas ielā 5, Carnikavā).
 
Ar detālplānojuma projektu var iepazīties pašvaldības mājaslapā www.carnikava.lv vai Carnikavas novada Būvvaldē (Stacijas ielā 5, Carnikavā) katru darba dienu Būvvaldes darba laikā.
 
Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus par izstrādāto detālplānojuma projektu lūdzam iesniegt Carnikavas novada domē (Stacijas ielā 5, Carnikavā) katru darba dienu domes darba laikā vai sūtīt elektroniski uz e-pastu: līdz šī gada 16. februārim.