Drukāt

Paziņojums par mutiskās izsoles rezultātu apstiprināšanu nomas objektam Carnikavas parkā

.

IzsoleCarnikavas novada dome informē, ka ir notikusi mutiskā izsole nomas objektam Jūras ielā 3A, Carnikavā.
 
Ar Carnikavas novada domes 28.04.2014. lēmumu (protokols Nr. 10, 7.§) iznomāšanai tika nodots pašvaldības nomas objekts – biļešu kases ēkas daļa – telpa Nr. 9 nedzīvojama iekštelpa (biļešu kase – kiosks) 8,9 m2 platībā un zemes vienības daļa 188,9 m2 platībā.
 
Objekta mutiska izsole notika šī gada 12. maijā.
 
Ar domes ārkārtas sēdes 14.05.2014. lēmumu „Par nomas objekta Jūras ielā 3A, Carnikavā, Carnikavas novadā 12.05.2014. mutiskās izsoles rezultātu apstiprināšanu" tika apstiprināts izsoles rezultāts.
 
Tiesības slēgt nomas līgumu par nomas objektu ir ieguvis pretendents – SIA „BA –Profit" (reģistrācijas Nr. 40103387965, juridiskā adrese: Robežu iela 3k-1-7, Rīga, LV – 1004), kas nosolījis visaugstāko nomas maksu 78,19 EUR, papildus PVN.
 
Carnikavas novada dome slēgs nomas līgumu ar izsoles uzvarētāju SIA SIA „BA –Profit" par nomas objekta uznomāšanu uz 2014. – 2016. gada vasaras sezonu jeb 14,5 mēnešiem (no 15.05.2014. – 30.09.2014., no 01.05.2015. – 30.09.2015. un no 01.05.2016. – 30.09.2016.)
 
Objekts tiek iznomāts vasaras kafejnīcas darbības nodrošināšanai.
Share on Facebook Tweet