Drukāt

Privatizācijas aģentūra izsolīs dzīvokli Gaujā

.

Privatizācijas aģentūra pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli valsts dzīvokļa īpašumu Nr. 2 “Gaujas tilts 31. km 1”, Gaujā, Carnikavas novadā – sākumcena EUR 11 500, nodrošinājums EUR 1150.

Izsole notiks 2018. gada 5. jūlijā plkst. 14.30, pieteikšanās līdz 21. jūnija plkst.16.00.

Pirmpirkuma tiesīgo personu nav. Izsole notiek Privatizācijas aģentūrā, K. Valdemāra ielā 31, Rīgā. Nodrošinājums jāiemaksā līdz pieteikuma iesniegšanai. Izsoles noteikumi pieejami www.pa.gov.lv/izsoles. Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem. Informācija par apskati – 67021348, 67021413, 67021300.
Share on Facebook Tweet