Drukāt

Augstāko nomas maksu mēnesī nosolījušais pretendents atteicies slēgt līgumu par īpašuma nomu Ziemeļu ielā 28, piedāvājums izteikts nākamajam pretendentam

.

izsoleCarnikavas novada domes 2019. gada 31. maijā rīkotajā mutiskajā izsolē par nekustamā īpašuma Ziemeļu ielā 28, Lilastē daļas nodošanu nomas lietošanā uz pieciem gadiem augstāko nomas maksu nosolīja pretendents SIA “FORECA”. Ņemot vērā, ka pretendents nav parakstījis nomas līgumu 15 darbdienu termiņā, saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 97 uzskatāms, ka šis pretendents tādējādi no nomas līguma slēgšanas atteicies.

 
Līdz ar to iznomātājam, kas šajā gadījumā ir Carnikavas novada dome, ir tiesības secīgi piedāvāt slēgt nomas līgumu tam pretendentam, kurš nosolīja nākamo augstāko nomas maksu.

SIA “SAMTA KRASTS”, reģistrācijas Nr. 40103916436, minētajā izsolē nosolīja nākamo augstāko nomas maksu mēnesī – 1088 eiro bez PVN. Pretendentam ir nosūtīta vēstule ar minēto piedāvājumu un, ja SIA “ SAMTA KRASTS” piekritīs parakstīt nomas līgumu par pašas nosolīto augstāko nomas maksu, tiks veiktas darbības nomas līguma noslēgšanai.

Share on Facebook Tweet