Drukāt

Apstiprināti izsoles rezultāti par īpašumu Valteru ielā 10 Siguļos

.

Carnikavas novada dome šā gada 27. janvāra domes sēdē nolēma apstiprināt Carnikavas novada pašvaldības mantas - neapbūvētas zemes vienības, kadastra apzīmējums 8052 003 0716, 0,1416 ha platībā, kas ietilpst nekustama īpašuma Valteru iela 10, Siguļi, Carnikavas nov., kadastra numurs 8052 003 0531, sastāvā – 21.12.2020. noslēgušās elektroniskās izsoles rezultātus saskaņā ar 22.12.2020. aktu par nekustamā īpašuma pārdošanu izsolē Nr. 2061724/0/2020-AKT, kas elektroniski sagatavots elektronisko izsoļu vietnē. Konkrētais nekustamais īpašums pārdots par EUR 24300,00.
Share on Facebook Tweet