Drukāt

Pašvaldības policija pie atbildības sauc kāpu izbraukātājus

.

Lai arī kāpu izbraukātāji tiek saukti pie administratīvās atbildības un bargi sodīti, joprojām šie pārkāpumi ir ļoti aktuāli. 
Pašvaldības policija atgādina, ka naudas sods transportlīdzekļa vadītājam par mehānisko transportlīdzekļu pārvietošanās (arī stāvēšanas vai apstāšanās) noteikumu pārkāpšanu Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes krasta kāpu aizsargjoslā, pludmalē vai īpaši aizsargājamā dabas teritorijā ir līdz 350 EUR.
 
Carnikavas novada pašvaldības policija