Drukāt

Kā mežā atrast svētku eglīti?

.

Eglu zariKā neiztrūkstošs svētku atribūts Ziemassvētkos gandrīz katrā māja noteikti būs eglīte – pirkta tirgū, izvēlēta veikalā podiņā, lai pēc tam pavasarī tiktu stādīta dārzā kā rotājums, vai arī noskatīta kādā mežā. Lai gājiens pēc Ziemassvētku eglītes nepārvērstos par ne visai patīkamu piedzīvojumu, pašvaldības policija atgādina dažus noteikumus, kuri obligāti jāievēro.
 
Pirms dodaties uz mežu, lai nocirstu eglīti, noskaidrojiet, kam tas pieder. Visprecīzāk šo informāciju var saņemt, apjautājoties par to VAS „Latvijas Valsts meži" vai Valsts meža dienesta mežniecībās.
VAS „Latvijas Valsts meži" atļauj nocirst vienu eglīti „Latvijas Valsts mežiem" piederošajās teritorijās, ja tiek ievēroti trīs galvenie priekšnosacījumi:
- eglītes celma caurmērs ir mazāks par 12 cm, kas parasti atbilst 2 – 3 metru garai eglei,
- eglītes kategoriski aizliegts zāģēt jaunaudzēs,
- eglītes drīkst zāģēt uz stigām, grāvmalās, zem elektrolīnijām un cita veida komunikācijām.
 
Mūsu novada teritorijā atrodas dabas parks „Piejūra", kur ir aizliegts cirst eglītes tāpat kā citās īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, kas jāatceras visiem eglīšu meklētājiem. Savukārt privātā mežā tā īpašnieks vai tiesiskais valdītājs drīkst cirst eglītes. Citu īpašnieku mežos, bez īpašnieka atļaujas, nevienam nav tiesību nocirst svētku egli, lai arī tā būtu nolūkota, piemēram, uz stigas, grāvmalā vai zem elektropārvades līnijas. Privātajā mežā trešajām personām eglīšu ieguve jāsaskaņo ar konkrētā meža īpašnieku. Vienošanos par vienas vai vairāku eglīšu ciršanu ieteicams noformēt rakstiski, norādot, kas un kam atļauju izsniedzis, ciršanas vietu un eglīšu skaitu. Tādā veidā tiktu atrisinātas problēmas gadījumos, ja amatpersonas, kas pilda dienesta pienākumus, piemēram, lūdz uzrādīt eglīšu izcelsmi apliecinošus dokumentus. Atgādinām, ka Rīgas pilsētai piederošajos mežos, kas atrodas 50 km rādiusā ap Rīgu, cirst eglītes nav atļauts.
 
Lai gatavošanās svētkiem nepārvērstos sarūgtinājumā un nepatīkamās sarunas ar amatpersonām, kas kontrolē eglīšu ciršanu mežos, ievērosim šos dažus norādījumus. Vienmēr atcerēsimies, ka ar savām darbībām varam nodarīt lielu postu apkārtējai videi.
 
Carnikavas novada pašvaldības policija