Drukāt

Līdz janvāra beigām var iesniegt priekšlikumus novada publisko ūdeņu apsaimniekošanas plānam

.

Publiska apspriesana18. janvārī tautas namā "Ozolaine" SIA "Reģionālie projekti" iepazīstināja interesentus ar Carnikavas novada administratīvajā teritorijā esošo publisko ūdeņu apsaimniekošanas plāna projektu, kas tapis pēc Carnikavas pašvaldības pasūtījuma. Sanāksmē piedalījās 35 dalībnieki.
 
Šāda plāna projekta apspriede nav obligāts pasākums, tomēr, kā paskaidroja domes Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja Ināra Stalidzāne, tā sarīkota, lai izzinātu iedzīvotāju viedokli un precizētu plāna uzstādījumus. Savukārt Carnikavas Komunālservisa vides inženiere Inese Silamiķele uzsver, ka publisko ūdeņu apsaimniekošanas plāna galvenais vadmotīvs ir nodrošināt novada publisko ūdeņu saglabāšanu un aizsardzību.
 
Projekta izstrādātāji iepazīstināja klātesošos ar esošās situācijas novērtējumu un priekšlikumiem apsaimniekošanas jomā – teritoriju zonējumu pie publiskajiem ūdeņiem, pieļaujamajiem apsaimniekošanas pasākumiem, kā arī ekspluatācijas noteikumiem un priekšlikumiem pašvaldībai saistošo noteikumu izstrādei.
 
Ar SIA "Reģionālie projekti" prezentācijām var iepazīties ŠEIT:
Ekspluatācijas un apsaimniekošanas noteikumi
Carnikavas novada administratīvajā teritorijā esošo publisko ūdeņu un jūras piekrastes joslas apsaimniekošanas plāns 2017.-2026. gadam - ZONĒJUMS
 
Domes Attīstības un plānošanas nodaļa pateicas visiem par izrādīto interesi un dalību publiskās apspriešanas sanāksmē un aicina rakstiski iesniegt savus priekšlikumus, kas tiks apkopoti un publicēti arī šajā mājas lapas saitē.
 
Iedzīvotāji savus priekšlikumus plānam rakstiski var iesniegt Carnikavas novada domes Attīstības un plānošanas nodaļā līdz šī gada janvāra beigām, rakstot uz vai nodaļā klātienē – Stacijas ielā 7, Carnikavā, kā arī tieši plāna izstrādātājiem, rakstot uz e-pasta adresi .