Drukāt

Paziņojums par publisko apspriedi par papeļu nociršanu Graudu ielā Carnikavā

.

Papeles 800Pašvaldības aģentūra “Carnikavas Komunālserviss”, pamatojoties uz Carnikavas novada domes 21.02.2018. lēmumu Nr. 3, 15. §, nodod publiskai apspriešanai sešu papeļu ciršanas ieceri. Šo koku diametrs ir 150, 150, 140, 140, 160 un 150 cm.

INFORMĀCIJA

Adrese: Carnikavā, pie Graudu ielas 5 un 5A.
Kadastra apzīmējumi: 80520051461, 80520051529, 80520051530.
Zemes īpašnieks: Carnikavas novada pašvaldība.
Koku ciršanas ierosinātājs: fiziska persona.

PAMATOJUMS

Carnikavas novada domes 21.02.2018. lēmumS Nr. 3, 15. §.

Publiskā apspriešana notiek no 01.03.2018. līdz 20.03.2018.

Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 20.03.2018. Carnikavas novada Klientu apkalpošanas centrā Stacijas ielā 5, Carnikavā, 1. stāvā, tālr. 67993814 vai pašvaldības aģentūrā “Carnikavas Komunālserviss”, Stacijas ielā 7, Carnikavā, tālrunis 67993705, apmeklētāju pieņemšanas laikā:
Pirmdienās: 8.00 – 17.30
Otrdienās: 8.00 – 16.30
Trešdienās: 8.00 – 16.30
Ceturtdienās: 8.00 – 17.30
Piektdienās: 8.00 – 14.30,
vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt e-pastā vai .

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas pašvaldības aģentūra “Carnikavas Komunālserviss” ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Carnikavas novada domes sēdē.

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Carnikavas novada Klientu apkalpošanas centrā Stacijas ielā 5, Carnikavā, 1. stāvā, tālr. 67993814 vai pašvaldības aģentūrā “Carnikavas Komunālserviss”, Stacijas ielā 7, Carnikavā, tālrunis 67993705, apmeklētāju pieņemšanas laikā vai Carnikavas novada interneta vietnē www.carnikava.lv.

Aptaujas anketa

Planšete