Drukāt

Paziņojums par publisko apspriedi telekomunikāciju sakaru torņa būvniecībai

.

bildeTiek nodots publiskai apspriešanai telekomunikāciju sakaru torņa būvniecības iecere.Tornis nepieciešams mobilo sakaru pārklājuma uzlabošanai Gaujas ciema un tuvākās apkārtnes iedzīvotājiem.
 
Torņa būvniecība plānota zemesgabalā ar kadastra numuru 8052 002 1883, Gauja, Carnikavas novads. Tornis nepieciešams mobilo sakaru pārklājuma uzlabošanai Gaujas ciema un tuvākās apkārtnes iedzīvotājiem. Torņa augstums – 70 m. Bāzes stacijas elektromagnētiskais lauks cilvēkiem pieejamās vietās nepārsniegs robežvērtības, kuras nosaka Eiropas Savienības normatīvi. Elektromagnētiskā lauka līmeņu atbilstību uzrauga un mēra Veselības inspekcija. Arī cita veida piesārņojums (smaka, troksnis, vibrācija) netiek radīts.

Būvniecības ierosinātājs: SIA „TeleTower”, reģ. Nr.40103257495, Uriekstes iela 2A-24, Rīga, LV-1005.

Projektētājs: SIA „TelPro”, reģ.Nr.40105569497, Kr. Valdemāra iela 149-309, Rīga, LV-1013, tālr.29909381.

Publiskā apspriešana laiks noteikts no 2018. gada 12.marta līdz 2018. gada 12.aprīlim. Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 22.martā, plkst. 18:00 Carnikavas novada domes telpās - Stacijas ielā 5, Carnikavā, Carnikavas novadā, cokolstāva sēžu zālē (Sociāla dienesta Alternatīvās aprūpes centra “Pīlādzis” telpās).

Ar ierīkošanas ieceres dokumentiem publiskās apspriešanas laikā varēs iepazīties Carnikavas novada būvvaldē, Carnikavā, Stacijas ielā 5.

Planšete

Share on Facebook Tweet