Drukāt

Publiskās un privātās partnerības projektu jautājums Pierīgas pašvaldību un PVN kontekstā

.