Drukāt

Būvvalde

Adrese: Stacijas ielā 5, Carnikavas novada domes ēkas 1.stāvā
Tālr. 67993428
E-pasts: buvvalde[at]carnikava.lv

BŪVVALDES DARBA ORGANIZĒŠANA LATVIJĀ IZSLUDINĀTĀS ĀRKĀRTĒJĀS SITUĀCIJAS LAIKĀ COVID-19 DĒĻ

Carnikavas novada domes būvvalde turpina izskatīt un akceptēt būvniecības ieceres un būvprojektus elektroniski, izmantojot Būvniecības informācijas sistēmu (BIS).

Būvvalde no iedzīvotājiem pieņem elektroniski parakstītus iesniegumus, kas nosūtīti uz e-pasta adresi , savukārt konsultāciju mutiski var saņemt, zvanot pa tālruni:
- teritorijas plānošanas jautājumi, zemes ierīcība, īpašumu apgrūtinājumi, nekustamā īpašuma atļautā izmantošana – tālr. 20237346;
- būvju nodošana ekspluatācijā, būvatļauju pagarināšana, pārreģistrēšana – tālr. 27839720, 67993428;
- īpašuma atļautā izmantošana, būvniecība un zemes vienības plānošanas jautājumi – tālr. 67993428
- dokumentu iesniegšana un saņemšana – pasta kastīte pie domes ēkas ar norādi “Būvvaldei”;
- nekustamā īpašuma jautājumi – tālr. 20236813.

 

Speciālisti:
Ainārs Grikmanis, Būvvaldes vadītājs, tālr.: 67993428.
Andris Jākobsons, būvinspektors, tālr.: 67993428.
Zintis Varts, teritorijas plānotājs, tālr.: 67993428.
Mārtiņš Strazds, arhitekts, tālr.: 67993428.
Dina Daugaviete, nekustamā īpašuma speciāliste, tālr.: 67993388.

Apmeklētāju pieņemšanas laiki
Pirmdienās:    8:00-12:00 12:30-17:30
Ceturtdienās: 8:00-12:00 12:30-17:30

Tikšanos citos laikos lūdzam saskaņot pa tālr. 67993428