Domes vadība

Vārds uzvārds Amats Kontakti
daiga mierina 2018
Daiga Mieriņa
Domes
priekšsēdētāja                 


Tālr. 29180607
daiga.mierina[at]carnikava.lv

Genovefa Kozlovska
Genovefa Kozlovska
Priekšsēdētājas
vietniece


Tālr. 26441566, 67992830
genovefa.kozlovska[at]carnikava.lv

 MG 0620
Raimonds Garenčiks
Pašvaldības
izpilddirektors
Tālr. 67992242, 29221475
raimonds.garenciks[at]carnikava.lv

Administratīvā nodaļa

Vārds uzvārds Amats Kontakti
lubova petrovska 2016
Ļubova Petrovska
Nodaļas vadītāja Tālr. 67993545; 28317909
lubova.petrovska[at]carnikava.lv

  
Dzintra Birze 533x800
Dzintra Birze
Vecākā lietvede


Tālr. 67993545; 20237580
dzintra.birze[at]carnikava.lv

Dārta Zaļkalne Lietvede
Tālr. 67993545
darta.zalkalne[at]carnikava.lv
Guntis Jakobsons
Guntis Jākobsons
Saimniecības pārzinis

Tālr. 26121586
guntis.jakobsons[at]carnikava.lv

Brigita Bukse
Brigita Pukse
Arhivāre Tālr. 67993418; 20235119
brigita.pukse[at]carnikava.lv

Administratīvā komisija

Vārds uzvārds
Amats

Kontakti

Ilze Žīgure
Komisijas sekretāre
Tālr.27806111
ilze.zigure[at]carnikava.lv                    

Attīstības un plānošanas nodaļa

 
Vārds uzvārds
Amats
Kontakti
Inara Stalidzane1
Ināra Stalidzāne
Nodaļas vadītāja 
Tālr. 67992362, 29475130
inara.stalidzane[at]carnikava.lv
vilis zinkevics
Vilis Zinkevičs

Vadītājas vietnieks

Tālr. 67992362, 29160310
vilis.zinkevics[at]carnikava.lv
inese kina 2018
Inese Kīna

Attīstības speciāliste

Tālr. 67992362, 20232807
inese.kina[at]carnikava.lv
Kaspars Šteinbergs

Attīstības speciālists

Tālr. 67992362, 26896755
kaspars.steinbergs[at]carnikava.lv
Gundega Ulme
Gundega Ulme
"Life" projekta vadītāja
Tālr. 67992362
gundega.ulme[at]carnikava.lv
 
Agnese Rudusāne

Projekta "LIFE CoHaBit" vides eksperte-kartogrāfe  

Tālr. 28846106
agnese.rudusane[at]carnikava.lv
 Sandra Voskāne Projekta "LIFE CoHaBit" eksperte sabiedrisko attiecību jomā
Tālr. 67992362
sandra.voskane[at]carnikava.lv
Jānis Kravalis 
Lauku attīstības konsultants 
 

Tālr. 27763321

Bāriņtiesa

Vārds uzvārds Amats Kontakti
ineta stasule 2018
Ineta Stasjule
Priekšsēdētāja

Tālr. 67993787, 28633407
barintiesa[at]carnikava.lv
ineta.stasjule[at]carnikava.lv
Nataļja Jefremova
Nataļja Jefremova
Priekšsēdētājas vietniece      Tālr. 67993787
nataļja.jefremova[at]carnikava.lv    
Inga Reimane
Inga Reimane
Sekretāre Tālr. 67993787; 25433029
Inga.reimane[at]carnikava.lv

Bibliotēka

Vārds uzvārds Amats Kontakti
rsz 142
Ilze Ezermale
Bibliotēkas vadītāja              
Tālr. 67993181, 29505867  
ilze.ezermale[at]carnikava.lv 
carnikava.biblio[at]gmail.com         
rsz 13
Ilze Gruzdiņa
Bibliotekāre Tālr. 67993181
carnikava.biblio[at]gmail.com


Būvvalde

Vārds uzvārds Amats Kontakti
Ainars Grikmanis
Ainārs Grikmanis

Nodaļas vadītājs
Tālr. 67993428, 27878190
ainars.grikmanis[at]carnikava.lv            
Zintis Varts
Zintis Varts

Teritorijas plānotājs 
Tālr. 67993428, 20237346
zintis.varts[at]carnikava.lv
Andris Jakobsons1 800
Andris Jākobsons
Būvinspektors Tālr. 67993428; 27839720
andris.jakobsons[at]carnikava.lv
maris strazds 2018
Mārtiņš Strazds
Arhitekts Tālr. 67993428
martins.strazds[at]carnikava.lv
Dina Daugaviete
Dina Daugaviete
Nekustamā īpašuma speciāliste Tālr. 67993388, 20236813
dina.daugaviete[at]carnikava.lv
Maija Geidāne
Ainavu arhitekte
Tālr. 26156859
maija.geidane[at]carnikava.lv

Carnikavas Komunālserviss

Vārds uzvārds Amats Kontakti
gunars dzenis foto 2019Gunārs Dzenis

Direktors                            

Tālr. 67993705, 29154170
gunars.dzenis[at]carnikava.lv            
lauris bernans 2018
Lauris Bernāns
Direktora vietnieks Tālr. 28378568
lauris.bernans[at]carnikava.lv
Eva Upesleja Juriste Tālr. 67993705, 29528919
eva.upesleja[at]carnikava.lv
aiva smite 2018
Aiva Šmite
Lietvede-klientu apkalpošanas speciāliste Tālr. 67993705
komunalserviss[at]carnikava.lv
 Ivonna Deisone
Personāla speciālists
Tālr. 67993705, 27325121
ivonna.deisone[at]carnikava.lv
pjotrs spakovs 2018
Pjotrs Špakovs
Tehniskā nodrošinājuma nodaļas vadītājs
Tālr. 67993705, 29252804
pjotrs.spakovs[at]carnikava.lv
Aivis Šumila Labiekārtošanas
nodaļas vadītājs
Tālr. 67993705
aivis.sumila[at]carnikava.lv
martins leitans 2018
Mārtiņš Leitāns
Ceļu un tiltu būvinženieris Tālr. 67993391, 20254045
martins.leitans[at]carnikava.lv
 Edgars Sliede
Edgars Sliede
Vides pārvaldības nodaļas vadītājs Tālr. 67993391, 26466099
edgars.sliede[at]carnikava.lv
Edgars Sliede
Inese Silamiķele
Vides inženiere
Tālr. 67993391
inese.silamikele[at]carnikava.lv
Ivars Slagis 533x800
Ivars Slāģis
Vecākais hidrotehnisko
būvju būvinženieris
Tālr. 67993391, 29372825
ivars.slagis[at]carnikava.lv
arnis puke 2018
Arnis Puķe
Īpašumu apsaimniekošanas nodaļas vadītājs
Tālr. 67993705, 29439225
arnis.puke[at]carnikava.lv
Andris Solovjovs
Andris Solovjovs
Ūdenssaimniecības nodaļas vadītājs
Tālr.26108289
andris.solovjovs[at]carnikava.lv
Ivars Jankovskis apgr
Ivars Jankovskis
Elektrosaimniecības nodaļas vadītājs Tālr. 28602007 ivars.jankovskis[at]carnikava.lv
valdis krampans 2018
Valdis Krampāns
Inženiertehnisko būvju brigadieris
Tālr. 29263677
valdis.krampans[at]carnikava.lv
lidija revele 2018
Lidija Rēvele
Ūdenssaimniecības speciāliste

Tālr. 20261555
lidija.revele[at]carnikava.lv

Ojārs Ošiņš
Inženierkomunikāciju piesaistes speciālists Tālr. 67992885, 29330886
ojars.osins[at]carnikava.lv

Ilona Zaltāne

Iepirkumu speciāliste
Tālr. 67993705, 29449423
ilona.zaltane[at]carnikava.lv
gunars persis 2018 
Gunārs Persis

Siltumtehniķis
Tālr. 67993391, 20262008
Dagnija LiepkalneDagnija Liepkalne
Vides un darba 
aizsardzības speciāliste
Tālr. 67993391,  26467758
dagnija.liepkalne[at]carnikava.lv
Ineta BokaneIneta Bokāne
Komunālo maksājumu
grāmatvede
Tālr. 67992885
ineta.bokane[at]carnikava.lv
Valentīna Liepiņa Kapu pārzine Tālr. 29638837

Carnikavas Mūzikas un mākslas skola

Vārds uzvārds Amats Kontakti
igors dorins 2018
Igors Doriņš
Direktors                                                
Tālr. 29231417
igors.dorina[at]carnikava.lv              maksla[at]carnikava.lv
ilze briede 2018
 Ilze Briede
Lietvede
Tālr. 29451856
ilze.briede[at]carnikava.lv

Carnikavas pamatskola

Vārds uzvārds Amats Kontakti
aija patkovska 2018
Aija Patkovska

Direktore

Tālr. 28660408, 67993613
aija.patkovska[at]carnikava.lv
eva odzina 2018Eva Odziņa
Vietniece izglītības jautājumos Tālr. 26438896
eva.odzina[at]carnikava.lv
simona caupala 2018
Simona Čaupala
Vietniece audzināšanas darbā                       Tālr. 28636429
simona.caupala[at]carnikava.lv                            
Guntars Bite Vietnieks saimnieciskajā jomā guntars.bite[at]carnikava.lv

Dzimtsarakstu nodaļa

Vārds uzvārds
Amats
Kontakti
Sanita Pundina1
Sanita Pundiņa 
 
Vadītāja                                     
Tālr. 67992303; 28356344
sanita.pundina[at]carnikava.lv                        

Finanšu vadības nodaļa

Vārds uzvārds Amats Kontakti
Inguna Lulle
Ingūna Lulle
Nodaļas vadītāja
Tālr. 25901088
inguna.lulle[at]carnikava.lv              
anita snigireva 2018
Anita Snigireva
Vadītājas vietniece,
galvenā grāmatvede
Tālr. 67993591, 28711695
anita.snigireva[at]carnikava.lv
Aija Andreiko 533x800
Aija Andreiko
Vecākā grāmatvede Tālr. 67993591, 26120302
aija.andreiko[at]carnikava.lv
UKL 5392Foto AnsisKluciswww.fotoaka.lvansis.klucis40fotoaka.lv29138940
Liene Sobolovna
Vecākā
grāmatvede
Tālr. 67993591, 22035524
liene.sobolovna[at]carnikava.lv
MG 1278
Ilga Balode
Nekustamā īpašuma nodokļu inspektore  Tālr. 67993418, 22044751
ilga.balode[at]carnikava.lv
UKL 5399Foto AnsisKluciswww.fotoaka.lvansis.klucis40fotoaka.lv29138940
Dace Pundiņa
Vecākā grāmatvede Tālr. 25642708
dace.pundina[at]carnikava.lv
UKL 5394Foto AnsisKluciswww.fotoaka.lvansis.klucis40fotoaka.lv29138940
Inga Jučere
Grāmatvede Tālr. 26536108
inga.jucere[at]carnikava.lv
Irēna Ozola Grāmatvede                     irena.ozola[at]carnikava.lv                            

Informācijas tehnoloģiju nodaļa

Vārds uzvārds Amats Kontakti
maris lazdins 2018ris Lazdiņš
Vadītājs
Tālr. 29423659
maris.lazdins[at]carnikava.lv        
Eduards Zviedris

Informācijas sistēmu administrators

eduards.zviedris[at]carnikava.lv

Edgars Indrāns

Datorsistēmu un datortīklu administrators

Tālr. 28820532
edgars.indrans[at]carnikava.lv

Izglītības nodaļa

Vārds uzvārds
Amats
Kontakti
Antra KrastaAntra Krasta Vadītāja              
Tālr. 29389606
antra.krasta[at]carnikava.lv                                   
Aiga Mikasenoka Izglītības un jaunatnes lietu speciāliste   aiga.mikasenoka[at]carnikava.lv

Juridiskā nodaļa

Vārds uzvārds Amats Kontakti
ilona gotharde 2018
Ilona Gotharde
Nodaļas vadītāja Tālr. 67993388
ilona.gotharde[at]carnikava.lv
Rita Rossoha Sadovica
Rita Rossoha - Sadoviča
Vadītājas vietniece             

Tālr. 67993388
rita.rossoha[at]carnikava.lv                                               

evija sefere 2018
Evija Šefere
Juriste-iepirkumu speciāliste
Tālr. 67993388, 25678989
evija.sefere[at]carnikava.lv
 
agris grinvalds 2018
Agris Grīnvalds
Jurists
Tālr. 67993388
agris.grinvalds[at]carnikava.lv
Diana Curiska
Diāna Čūriška
Juriste Tālr. 28615546
diana.curiska[at]carnikava.lv

Klientu apkalpošanas centrs

Vārds uzvārds Amats Kontakti
CARNIKAVIESHI2015 0469
Marina Ziemele
Speciāliste Tālr. 67993814, 29124828
marina.ziemele[at]carnikava.lv


vita lejniece 2018
Vita Lejniece
Vecākā referente                              Tālr. 67993814
vita.lejniece[at]carnikava.lv                               
inga caupala 2018
Inga Čaupala
Lietvede Tālr. 67993814; 29840610
inga.caupala[at]carnikava.lv 

Carnikavas Novadpētniecības centrs

Vārds uzvārds Amats Kontakti
Olga Rinkus
Olga Rinkus
Vadītāja                        
Tālr. 29128086
olga.rinkus[at]carnikava.lv             
Ivars Dimdiņš Speciālists ivars.dimdins[at]carnikava.lv

Pašvaldības policija

Pašvaldības policijas diennakts tālr. 22006686

 

Vārds uzvārds Amats Kontakti
gints dzirkalis 1
Gints Dzirkalis
Priekšnieks
Tālr. 25626704, 67383734
gints.dzirkalis[at]carnikava.lv
Solvita Grinbarte

Solvita Grīnbarte

Priekšnieka vietniece
Tālr. 67383734, 22006686
solvita.grinbarte[at]carnikava.lv
grigorjevs 2017
Dmitrijs Grigorjevs
Vecākais inspektors Tālr. 67383734, 22006686
policija[at]carnikava.lv
Sergejs Mardarenko 800
Sergejs Mardarenko
Vecākais inspektors Tālr. 67383734, 22006686
policija[at]carnikava.lv
baumanis 2017
Juris Baumanis
Vecākais inspektors                 Tālr. 67383734, 22006686
policija[at]carnikava.lv                         
martins jirgensons 2018 
Mārtiņš Jirgensons
Inspektors Tālr. 67383734, 22006686
policija[at]carnikava.lv
Policija deniss 800
Deniss Beļinovs
Vecākais inspektors Tālr. 67383734, 22006686
policija[at]carnikava.lv
dagnis freidenferlds 2018
Dagnis Freidenfelds
Inspektors Tālr. 67383734, 22006686
policija[at]carnikava.lv
helmuts smits 2018
Helmuts Šmits
Vecākais inspektors Tālr. 67383734, 22006686
policija[at]carnikava.lv
aivars grinbergs 2018
Aivars Grinbergs
Lietvedis Tālr. 67383734, 22006686
policija[at]carnikava.lv
Jānis Dovmanis
Jānis Dovmanis
Inspektors Tālr. 67383734, 22006686
policija[at]carnikava.lv
Nikolajs Miklasevics
Nikolajs Miklaševičs
 Inspektors  Tālr. 67383734, 22006686
policija[at]carnikava.lv

Pirmsskolas izglītības iestāde "Riekstiņš”

Vārds uzvārds
Amats
Kontakti
Ina Melkina1
Ina Melkina
Vadītāja                                     Tālr. 29473738, 67993671
ina.melkina[at]carnikava.lv                      
Diana Locmele
Diāna Ločmele
Vadītājas vietniece  Tālr. 29373690, 67993690
diana.locmele[at]carnikava.lv
evita lukina 2018
Evita Lūkina
Kancelejas pārzine Tālr. 29235459, 67993690
evita.lukina[at]carnikava.lv

Sabiedrisko attiecību nodaļa

Vārds uzvārds Amats Kontakti
agnese germane 2018
Agnese Ģērmane
 Vadītāja                                   

Tālr. 67992812, 28354350
agnese.germane[at]carnikava.lv
info[at]carnikava.lv                                  
IC 2 Ilze Cerbule
Speciāliste Tālr. 67992812, 26669171
ilze.cerbule[at]carnikava.lv

Sociālais dienests

Alternatīvās aprūpes centrs "Pīlādzis",
Tālr. 67993101, e-pasts: piladzis[at]carnikava.lv

Brīvā laika pavadīšanas centrs "Kadiķis" 
Tālr. 67903011,  e-pasts: gunita.dzene[at]carnikava.lv

Vārds uzvārds             Amats Kontakti
CARNIKAVIESHI2015 0317
Daiga Landsmane
Vadītāja

Tālr. 67993101; 20243515
daiga.landsmane[at]carnikava.lv

Kontaktpersona saziņai personām ar alternatīvo statusu.

Pieņemšanas laiki: pirmdiena un ceturtdiena plkst. 8.00 - 17.30 (pusdienas pārtraukums 12.00 - 12.30)

Sanita Sulce 533x800
Sanita Šulce

Sociālā darbiniece
Tālr. 67993101, 20254044
sanita.sulce[at]carnikava.lv  
gunita dzene 2018
Gunita Dzene

Brīvā laika pavadīšanas 
centra "Kadiķis" vadītāja

Tālr. 67903011, 20232044
gunita.dzene[at]carnikava.lv                                     
Dzintra Viksne
Dzintra Vīksne
Sociālā darbiniece Tālr. 26662567
dzintra.viksne[at]carnikava.lv
Maruta Ivanova
Maruta Ivanova
 Sociālā aprūpētāja
maruta.ivanova[at]carnikava.lv
Daina Mozeiko 8
Daina Možeiko
Pedagogs dienas centrā
Tālr. 20242308
daina.mozeiko[at]carnikava.lv
Daina Mozeiko
Gerda Jeļiņevska       

Sociālās palīdzības
organizatore

Tālr. 22044198
gerda.jelinevska[at]carnikava.lv                
Edīte Čipaite Sociālā darbiniece darbam ar ģimenēm un bērniem edite.cipaite[at]carnikava.lv

Sporta stratēģijas nodaļa

26378644
Vārds uzvārds Amats Kontakti
edvins krums 2018
Edvīns Krūms            
Nodaļas vadītājs
Tālr. 28662982
edvins.krums[at]carnikava.lv                     

Tautas nams "Ozolaine"

 
Vārds uzvārds Amats Kontakti
Aija Riba
Aija Riba
 Vadītāja
Tālr. 26378644
aija.riba[at]carnikava.lv 
tautasnams[at]carnikava.lv
Gerda Keiša Vadītājas vietniece
Tālr. 26378644
gerda.keisa[at]carnikava.lv
Zaiga Zalkalne
Zaiga Zaļkalne
 Saimniecības pārzine               Tālr. 26378644                              
Silvija Petersone
Silvija Pētersone
 Dežurante  Tālr. 26378644

Tūrisma informācijas centrs

Vārds uzvārds Amats Kontakti
Jānis Galakrodznieks Speciālists
tic[at]carnikava.lv
Tālr. 29326285, 67708443