Drukāt

Domes sēdes un lēmumi 2018. gadā

.

Nākamās domes sēdes norises datums: 2018. gada 23.maijā
Norises laiks: plkst. 9:00
Norises vieta: Stacijas ielā 5 Carnikavā, Carnikavas novada domes sēžu zālē 2. stāvā. 

Nr.

Domes sēdes datums  Darba kārtība Domes sēdes protokols  VIDEO
1.  17.01.2018. ārkārtas  Darba kārtība  Protokols  Klausīties
2.  24.01.2018.  Darba kārtība  Protokols  Skatīties
3.  21.02.2018.  Darba kārtība  Protokols  Skatīties
4.  06.03.2018. ārkārtas  Darba kārtība  Protokols  Klausīties*
5.   21.03.2018.   Darba kārtība  Protokols  Skatīties
6.  25.04.2018.  Darba kārtība  Protokols

 Skatīties

7.  27.04.2018. ārkārtas  Darba kārtība  Protokols  Klausīties
8.  16.05.2018. ārkārtas  Darba kārtība    
9.  23.05.2018.  Darba kārtība    

* Informācija par 2018. gada 6. marta ārkārtas domes sēdes darba kārtības 2. un 3. jautājumu nav publiskojama atbilstoši Informācijas atklātības likuma 5.panta 1.daļai.