Drukāt

Attīstības plānošanas dokumenti

Carnikavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2014. – 2030. gadam: 
I sējums - Esošās situācijas raksturojums
II sējums - Stratēģiskā daļa
III sējums Sabiedrības iesaistes pārskats (dokumenta lielā apjoma dēļ tā lejupielādēšana var prasīt ilgāku laiku)
 
Carnikavas novada attīstības programma 2015. – 2021. gadam:
II sējums - Stratēģiskā daļa
III sējums - Sabiedrības iesaistes pārskats (dokumenta lielā apjoma dēļ tā lejupielādēšana var prasīt ilgāku laiku)

Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2014. - 2030. gadam un attīstības programmas 2015. - 2021. gadam 2015. gada īstenošanas uzraudzības ziņojums
Rīcības plāns 2015. - 2018. gadam
Carnikavas novada attīstības programma 2009. - 2014.gadam

Publisko ūdeņu un jūras piekrastes joslas apsaimniekošanas plāns:
Carnikavas novada administratīvajā teritorijā esošo publisko ūdeņu un jūras piekrastes joslas apsaimniekošanas plāns 2017. - 2026. gadam
Pielikums: Grafiskā daļa
Ziņojums par plāna izstrādi