Drukāt

Komitejas

 Norises vieta: domes sēžu zāle (2.st.),  Stacijas ielā 5, Carnikavā.

Datums

Laiks

Komiteja

Darba kārtība

15.07.2019.

plkst. 14.00

Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu komiteja

Darba kārtība

16.07.2019.

plkst. 09.00

Attīstības, labiekārtošanas un komunālo jautājumu komiteja

 Darba kārtība

17.07.2019.

plkst. 14.00

Finanšu un budžeta komiteja

Darba kārtība
 
Attīstības, labiekārtošanas un komunālo jautājumu komiteja
Komitejas priekšsēdētājs: Gatis Miglāns
Komitejas priekšsēdētāja vietnieks: Pjotrs Špakovs
Aldonis Lūkins
Juris Kozlovskis
Dainis Kozlovskis
Imants Krastiņš
Eduards Burģelis

 

Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu komiteja
Komitejas priekšsēdētāja: Genovefa Kozlovska
Komitejas priekšsēdētājas vietniece: Eva Odziņa
Aldonis Lūkins
Laimonis Daugavietis
Arta Deniņa
Gunita Dzene
Jānis Leja

 

Finanšu un budžeta komiteja
Komitejas priekšsēdētāja: Daiga Jurēvica
Komitejas priekšsēdētājas vietniece: Genovefa Kozlovska
Laimonis Daugavietis
Gatis Miglāns
Imants Krastiņš
Kristaps Bergmanis
Eduards Burģelis
Dainis Kozlovskis
Juris Kozlovskis