Drukāt

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja iepirkumi

.

Izsludināšanas datums

Identifikācijas Nr. un nosaukums

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

Iepirkuma

dokumentācija

19.12.2014.

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma kārtībā

Pamatojoties uz 10.05.2014. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas iepirkumu vadlīnijām „Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem”

PA „Carnikavas Komunālserviss” 2014/5/ERAF

Carnikavas novada Lilastes ciema ūdenssaimniecības rekonstrukcija un attīstība (būvdarbi) 

 

02.02.2015.

plkst. 10:00

Paziņojums par iepirkuma procedūru

Nolikums

Pielikums Nr.1

Pielikums Nr.2

Pielikums Nr.2 ar 16.01.2015. grozījumiem

Jautājumi un atbildes 05.01.2015.

Jautājumi un atbildes 14.01.2015.

Ģeotehniskās izpētes pārskats

Paziņojums par grozījumiem iepirkuma nolikumā

Nolikums ar grozījumiem (16.01.2015.)

 Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu

04.12.2014. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma kārtībā

Pamatojoties uz 10.05.2014. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas iepirkumu vadlīnijām „Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem”

PA „Carnikavas Komunālserviss” 2014/4/ERAF

Carnikavas novada Lilastes ciema ūdenssaimniecības rekonstrukcija un attīstība (būvuzraudzība) 

19.12.2014.

plkst. 10:00

Pziņojums par iepirkuma procedūru

Nolikums

Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu

24.11.2014.

 Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma kārtībā

Pamatojoties uz 10.05.2014. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas iepirkumu vadlīnijām „Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem”

PA „Carnikavas Komunālserviss” 2014/3/ERAF

Carnikavas novada Lilastes ciema ūdenssaimniecības rekonstrukcija un attīstība (būvdarbi) 

 29.12.2014. plkst.10:00

Paziņojums par iepirkuma procedūru

Nolikums

Pielikums Nr.1

Pielikums Nr.2 

Jautājumi un atbildes 27.11.2014.

Jautājumi un atbildes 02.12.2014.

Paziņojums par iepirkuma procedūras pārtraukšanu