Drukāt

Carnikavas pirmsskolas izglītības iestāde "Riekstiņš"

pii riekstins 9068

Adrese: Nākotnes iela 2, Carnikava, Carnikavas novads, LV 2163
Tālr. 67993671, 67993690
E-pasts: 

Vadītāja: Ina Melkina
E-pasts:

Tālr. 67993671, 20218486

Vadītājas vietniece izglītības jomā Diāna Ločmele, tālr. 67993690, 26583447
Kancelejas pārzine Evita Lūkina, tālr. 67993690
Medicīnas māsa Sigita Godļevska, tālr. 67993690, 22005414
Dace Berga un Gaida Bite - 1. grupa "Pūcītes", tālr. 25447017
Indra Ūdre un Rita Zirne - 2. grupa "Bitītes", tālr. 28688368
Jolanta Ģērmane un Lāsma Jurjāne - 3. grupa "Sienāzīši", tālr. 28602292
Dace Lancmane un Ilze Kauliņa - 4. grupa "Mārītes", tālr. 26493685
Inese Ļevčenoka un Dace Tjarve - 5. grupa "Lācēni", tālr. 27841858
Vita Lāce un Tatjana Piļecka - 6. grupa "Lapsēni", tālr.27856191
Dace Prūse un Natalija Kristofersena - 7. grupa "Vāverēni", tālr. 25632803
Aija Valtere un Agnese Biteniece - 8. grupa "Ezīši", tālr. 25442798
Vizma Siliņa un Ineta Feldmane - 9. grupa "Zaķēni", tālr. 22036663
Vita Ķimene un Aiga Liepiņa - 10. grupa "Skudriņas", tālr. 25609859
Iveta Liepiņa un Agnese Radziņa - 11. grupa "Taurenīši", tālr. 25629347
Egita Pētersone un Ieva Deviķe - 12. grupa "Pelēni", tālr. 26415972
Ilze Galeniece un Ina Raudiņa - 13. grupa "Gliemezīši", tālr. 26518019

Apmeklētāju pieņemšanas laiki: pēc iepriekšējas pieteikšanās, sazinoties ar PII vadītāju pa tālr. 20218486.

Carnikavas pirmsskolas izglītības iestāde "Riekstiņš" ir Carnikavas novada pašvaldības dibināta izglītības iestāde, kas nodrošina pirmskolas izglītības programmu (kods 01011111, licencēšanas ID V_566) un speciālās pirmsskolas izglītības programmu izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem (kods 01015811, licencēšanas ID V_567), kā arī speciālās pirmsskolas izglītības programmu izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem (kods 01015611, licencēšanas ID V_560).

Pirmsskola darbojas kopš 1980. gada jūnija.

"Riekstiņš" nodrošina vietas 267 bērniem un strādā katru darba dienu no plkst. 7.00 līdz 19.00.

NODERĪGA INFORMĀCIJA

NOTEIKUMI "Kārtība, kādā nodrošina darba organizāciju Carnikavas novada pašvaldības pirmskolas izglītības iestāde "Riekstiņš" grupās Covid-19 pandēmijas laikā"

Ēdienkarte 25.01.-29.01.2021

Carnikavas pirmsskolas izglītības iestādes "Riekstiņš” Iekšējās kārtības noteikumi izglītojamajiem

 
Iesniegums (PDF) bērna uzņemšanai Carnikavas pirmssskolas izglītības iestādē "Riekstiņš". 
Pieteikuma veidlapa (PDF) bērna uzņemšanai / atskaitīšanai Carnikavas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs.
Pieteikuma veidlapa (PDF) pašvaldības atbalsta iegūšanai privātām pirmsskolas izglītības iestādēm, privātajiem bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem.

Share on Facebook Tweet