Drukāt

Attīstības plānošanas dokumenti

Carnikavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2014.–2030. gadam: 
I sējums - Esošās situācijas raksturojums
II sējums - Stratēģiskā daļa
III sējums Sabiedrības iesaistes pārskats (dokumenta lielā apjoma dēļ tā lejupielādēšana var prasīt ilgāku laiku)
 
Carnikavas novada attīstības programma 2015.–2021. gadam:
II sējums - Stratēģiskā daļa
III sējums - Sabiedrības iesaistes pārskats (dokumenta lielā apjoma dēļ tā lejupielādēšana var prasīt ilgāku laiku)

Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2014.-2030. gadam un attīstības programmas 2015.-2021. gadam 2015. gada īstenošanas uzraudzības ziņojums
Rīcības plāns un Investīciju plāns 2019.-2021.gadam

Publisko ūdeņu un jūras piekrastes joslas apsaimniekošanas plāns:

Pielikums - Grafiskā daļa
Ziņojums par plāna izstrādi

Ādažu novada Attīstības programmas 2021.-2027.gadam un aktualizētās Stratēģijas 1.redakcija

Attīstības programmas 1.sējums – Esošās situācijas raksturojums, 1.redakcija
Attīstības programmas 2.sējums – Stratēģiskā daļa, 1.redakcija
Attīstības programmas 3.sējums – Rīcības plāns, 1.redakcija
Attīstības programmas 4.sējums – Investīciju plāns, 1.redakcija
Attīstības programmas 5.sējums – Sabiedrības iesaiste, 1.redakcija

Ādažu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas aktualizācijas un Attīstības programmas Vides pārskats, 1.redakcija

Ādažu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2037.gadam

Aktualizētā Stratēģija, 1.redakcija
Ādažu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas aktualizācijas un Attīstības programmas Vides pārskats, 1.redakcija

Share on Facebook Tweet