Drukāt

Carnikavas pirmsskolas izglītības iestāde "Riekstiņš"

.

pii riekstins 9068

Adrese: Nākotnes iela 2, Carnikava, Carnikavas novads, LV 2163
Tālr. 67993671, 67993690
E-pasts: 
Darba laiks: darbdienas 7.00-19.00

Vadītāja: Ina Melkina
E-pasts:

Tālr. 67993671, 20218486

Vadītājas vietniece izglītības jomā Diāna Ločmele, tālr. 67993690, 26583447
Kancelejas pārzine Evita Lūkina, tālr. 29235459
Medicīnas māsa Sigita Godļevska, tālr. 67993690, 28688368
Dace Berga - 1. grupa "Pūcītes", tālr. 25447017
Indra Ūdre un Rita Zirne - 2. grupa "Bitītes", tālr. 22005414
Jolanta Ģērmane un Lāsma Jurjāne - 3. grupa "Sienāzīši", tālr. 28602292
Ilze Kauliņa - 4. grupa "Mārītes", tālr. 26493685
Inese Ļevčenoka un Dace Tjarve - 5. grupa "Lācēni", tālr. 27841858
Vita Lāce un Tatjana Piļecka - 6. grupa "Lapsēni", tālr.27856191
Dace Prūse - 7. grupa "Vāverēni", tālr. 25632803
Aija Valtere un Agnese Biteniece - 8. grupa "Ezīši", tālr. 25442798
Vizma Siliņa un Ineta Feldmane - 9. grupa "Zaķēni", tālr. 22036663
Vita Ķimene un Aiga Liepiņa - 10. grupa "Skudriņas", tālr. 25609859
Iveta Liepiņa un Agnese Radziņa - 11. grupa "Taurenīši", tālr. 25629347
Egita Pētersone un Ieva Deviķe - 12. grupa "Pelēni", tālr. 26415972
Ilze Galeniece un Ina Raudiņa - 13. grupa "Gliemezīši", tālr. 26518019

Apmeklētāju pieņemšanas laiki: pēc iepriekšējas pieteikšanās, sazinoties ar iestādes vadītāju pa tālr. 20218486.

Carnikavas pirmsskolas izglītības iestāde "Riekstiņš" ir Carnikavas novada pašvaldības dibināta izglītības iestāde, kas nodrošina pirmskolas izglītības programmu (kods 01011111, licencēšanas ID V_566), speciālās pirmsskolas izglītības programmu izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem (kods 01015811, licencēšanas ID V_567), speciālās pirmsskolas izglītības programmu izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem (kods 01015611, licencēšanas ID V_560) un speciālās  pirmsskolas izglītības programmu izglītojamajiem ar valodas traucējumiem (kods 01015511, licencēšanas ID V_2293).
 
PII "Riekstiņš" darbojas kopš 1980. gada jūnija un nodrošina vietas 266 bērniem.
 
NODERĪGA INFORMĀCIJA
 
Iesniegums (PDF) bērna uzņemšanai Carnikavas pirmssskolas izglītības iestādē "Riekstiņš".
Pieteikuma veidlapa (PDF) bērna uzņemšanai / atskaitīšanai Carnikavas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs.
Pieteikuma veidlapa (PDF) pašvaldības atbalsta iegūšanai privātām pirmsskolas izglītības iestādēm, privātajiem bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem.
 
ĒDIENKARTE

Ēdienkarte 22.02.-26.02.,15.03.-19.03.,05.04.-09.04.2021.

Ēdienkarte 12.04.-16.04.,03.05.-07.05.,24.05.-28.05.2021.

Share on Facebook Tweet