Carnikavā atklāts moderns un funkcionāls Informācijas centrs

.

info centrs 4Apmeklētājiem atvērts moderns un funkcionāls Informācijas centrs Carnikavā, kurā var iegūt informāciju par pašvaldības īstenotajiem, aktuālajiem vai nākotnē plānotajiem projektiem, kā arī par tūrisma un dabas objektiem un vērtībām. Informācijas centrs atrodas skvērā aiz Carnikavas novada domes ēkas, tā adrese ir Rīgas iela 16, Carnikava, Carnikavas novads.

Dome lemj par ēdināšanas pabalstu piešķiršanu skolēniem un sejas masku izsniegšanu trūcīgajiem un maznodrošinātajiem iedzīvotājiem

.

maska unsplash 1Dome pieņēmusi grozījumus saistošajos noteikumos “Par sociālās palīdzības pabalstiem Carnikavas novadā”, kas paredz bez maksas izsniegt mutes un deguna maskas trūcīgām un maznodrošinātām personām, savukārt Carnikavas pamatskolas skolēniem piešķirt ēdināšanas pabalstu laikā, kad notiek attālinātās mācības.
Share on Facebook Tweet