Drukāt

Paziņojums par detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai nekustamajam īpašumam "Atpūtas bāze "Kalngale""

.

atputas baze kalngaleAr Carnikavas novada domes 18.09.2019. lēmumu "Par detālplānojuma projekta nekustamajam īpašumam "Atpūtas bāze "Kalngale"" nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai" (prot. Nr. 13, 22.§) detālplānojuma projekts ir nodots publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai. Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 19.11.2019. līdz 18.12.2019.