Drukāt

Dome neslēgs līgumu ar SIA "ESTA B" par zemesgabala nomu transportlīdzekļu novietošanai

.

Domes eka 2016 800Šī gada 3. jūnijā novada dome pieņēma lēmumu neslēgt nomas līgumu pašvaldības transportlīdzekļu novietošanai ar iznomāšanas pretendentu SIA "ESTA B" par nekustamā īpašuma Rīgas iela 18, Carnikava sastāvā ietilpstoša zemesgabala daļu 784 m² platībā par piedāvāto nomas maksu 0,40 EUR par vienu kvadrātmetru zemes mēnesī, papildus PVN.
Drukāt

Iznomāšanai nodota veikala ēka Gaujas ciemā

.

Gaujas kempings veikals 800Saskaņā ar Carnikavas novada domes 20.04.2016. lēmumu iznomāšanai tiek nodots pašvaldības nomas objekts Gaujas ciemā – nekustamā īpašuma Dzirnupes iela 3 sastāvā esošā veikala ēka 62,6 m2 platībā un zemes vienības daļa 222,25 m2 platībā vasaras veikala darbības nodrošināšanai.
Drukāt

Dome mutiskā izsolē pārdod virtuves iekārtas

.

IzsoleCarnikavas novada dome atklātā mutiskā izsolē par euro ar augšupejošu soli pārdod Carnikavas novada pašvaldības kustamo mantu - virtuves iekārtas, kā lietu kopību, saskaņā ar pievienoto sarakstu, ar kuru var iepazīties ŠEIT