Drukāt

Tematiskā plānojuma saturs

.

Lai nodrošinātu Carnikavas novada un tā ciemu kopējo vizuālo vienotību un identitāti, tiek izstrādāti noteikumi, kas saistoši publiskās ārtelpas veidošanas procesā, ņemot vērā apdzīvoto vietu telpisko struktūru, vēsturi, attīstības potenciālu, stratēģiskās intereses, kultūrvēsturiskās vērtības. 

Šos noteikumus turpmāk paredzēts piemērot, izstrādājot dažādu līmeņu pašvaldības plānošanas dokumentus: teritorijas plānojumu, lokālplānojumu un detālplānojumu un citus tematiskos plānojumus, tā nodrošinot visu dokumentu vienotības un savstarpējas saderības principu.

Tematiskā plānojuma satura izstrādi veic uzņēmums, kura darbība saistīta ar teritorijas labiekārtojumu projektēšanu un plānošanu – SIA “100 acorns”.

Aicinām iesaistīties visus novada iedzīvotājus kopējā novada nākotnes plānošana, sūtot savus jautājumus, priekšlikumus, vērtējumus vai pārdomas uz e-pasta adresi .

 

Ar tematiskā plānojuma satura izstrādi saistītie dokumenti

Carnikavas novada ciemu un ar to saistīto rekreācijas teritoriju publiskās ārtelpas vizuālo identitāti veidojoša tematiskā plānojuma satura izstrādes DARBA UZDEVUMS

Starpnodevums:

coast4us logo

Share on Facebook Tweet