Rakstos

Drukāt

Noteikts termiņš, kādā pēc izglītības iegūšanas var reģistrēt Latvijas pilsonību

.

lv karogs 600Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde dara zināmu, ka Pilsonības likumā noteikts termiņš, kādā Latvijā dzīvojošs Latvijas nepilsonis un bezvalstnieks var iegūt Latvijas pilsonību reģistrācijas kārtībā, ja iegūta pilna pamatizglītība, vispārējā vidējā izglītība vai profesionālā vidējā izglītība latviešu valodā.

 
Saskaņā ar Pilsonības likuma pārejas noteikumu 11. punktu persona, kura līdz 2013. gada 1. oktobrim sākusi pamatizglītības vai vispārējās vidējās izglītības ieguvi latviešu valodā, saglabā tiesības reģistrēties par Latvijas pilsoni divus gadus pēc pilnas pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmas apgūšanas latviešu valodā.
 
Lai reģistrētu Latvijas pilsonību, personai Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, jāiesniedz šādi dokumenti:
-iesniegums ar lūgumu reģistrēt Latvijas pilsonību;
-apliecība vai diploms par pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības vai profesionālās vidējās izglītības iegūšanu;
-sekmju izraksts;
-mācību iestādes vai arhīva izdota izziņa, kas apliecina, ka persona apguvusi pilnu pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības vai profesionālās vidējās izglītības mācību kursu latviešu valodā (ja sekmju izrakstā nav norāde par mācību valodu).
 
Dokumentus Latvijas pilsonības reģistrēšanai persona var iesniegt jebkurā Pārvaldes teritoriālajā nodaļā vai nosūtīt pa pastu Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei (Čiekurkalna 1 līnija 1, k-3, Rīga, LV-1026). Nosūtot dokumentus pa pastu, iesniegumam jāpievieno notariāli apliecinātas kopijas, izņemot personu apliecinoša dokumenta kopiju.
 
Iesnieguma veidlapa Latvijas pilsonības reģistrēšanai pieejama klātienē jebkurā Pārvaldes teritoriālajā nodaļā vai Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes mājas lapā.
 
Papildinformāciju par Latvijas pilsonības iegūšanu var iegūt, zvanot pa tālruņiem 67219264 un 67219010 vai rakstot uz e-pastu , vai arī sazinoties ar tuvāko Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes teritoriālo nodaļu.