Rakstos

Drukāt

Divas dienas novadā notiks apmācības karavīriem

.

NBS ZiemaNo 12. līdz 13. martam notiks karavīru apmācības, orientēšanās Sauszemes spēku mehanizētās kājinieku brigādes 1. mehanizētās kājinieku bataljonam.

Nodarbību laikā karavīri pārvietosies ar transportu un kājām pa novada teritoriju un koplietošanas ceļiem. Tiks ievēroti uguns drošības un dabas aizsardzības noteikumi. Civilo iedzīvotāju dzīvība, veselība un privātīpašums netiks apdraudēts, netiks izmantota munīcija vai sprāgstvielas.